Parlament schválil uznesenie, ktorým žiada vládu, aby Slovenská republika nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)

Více zde: https://tadesco.cz/schvalene-slovensko-nechce-istanbulsky-dohovor-parlament-ziada-vladu-aby-to-oznamila-rade-europy/