Bytová aféra s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu Dočkalem mluví za všechno. Předseda je neodvolatelný obdobně jako prezident ČR, i kdyby to byl lotr.

Nekontroluje ani sebe, natož tak svůj úřad nebo jiné úřady. Pokud udělí určité organizaci nějakou pokutu, tak v řádu desetitisíců, ačkoliv mu pod rukou procházejí miliardové ztráty, které neobjeví, nezkontroluje ani nepostihuje.

Tento úřad by měl být hlavním nositelem a garantem spravedlnosti a záruk všech oblastí státu tedy lidu České republiky nad kontrolu a dodržování práva a spravedlivé funkčnosti celého státního systému. Skutečnost a pravda je ale taková, že tento úřad je nefunkční a svojí podstatou neplní to, k čemu byl zřízen.