Autorem následujících slov je údajně Dr.
Emanuel TANAY,známý a vysoce uznávaný
psychiatr. Muž, jehož rodina patřila
před druhou světovou válkou k německé
aristokracii, vlastnil řadu průmyslových
podniků a nemovitostí. Když byl tázán,
kolik Němců bylo skutečnými nacisty,
odpověděl způsobem, který může být
určující pro náš postoj k fanatizmu:
„Velmi málo lidí bylo skutečnými
nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z
návratu německé hrdosti a další byli
příliš zaneprázdněni, než aby je to
zajímalo.
Byl jsem jedním z těch, kdo
pokládali nacisty za bandu bláznů.
Takže většina se prostě stáhla a
umožnila tím, aby se to vše stalo. Pak,
dříve než jsme to zjistili, nás měli v
hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal
konec světa.
Má rodina ztratila všechno. Já
sám jsem skončil v koncentračním táboře
a Spojenci rozbili mé továrny. Dnes nám
znovu a znovu různí experti opakují, že
Islám je náboženství pokoje a že velká
většina muslimů si přece přeje jedině
žít v míru. I když toto laické
ujišťování může být pravdivé, nemá
pražádný význam!!!! Je to bezcenné
šidítko, které nám má umožnit, abychom
se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil
(psychický) účinek fanatického řádění ve
světě ve jménu…Islámu…!!!!!!!!!!!!.
Je skutečností, že v současné
fázi dějin vládnou Islámem fanatici.
Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50
válek, které zuří ve světě. Jsou to
fanatici, kdo systematicky masakrují
křesťany či příslušníky domorodých kmenů
v Africe a postupně utápějí kontinent v
přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo
spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy,
vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou
to fanatici, kdo přebírají mešitu po
mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem
šíří kamenování a věšení obětí,
znásilňování, zabíjení, polévání žen
kyselinou, likvidací homosexuálů……
Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet
a stát se sebevražednými bombovými ..
….zabijáky…..
Obtížně měřitelnou skutečností je,
že mírumilovná většina, mlčící
většina….!!!!!!!!!“ …..je vyděšena a
je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z
Rusů, kteří chtěli pouze žít v míru, a
přesto komunistické Rusko bylo odpovědno
za vraždu asi 20 milionů lidí.
Ohromná populace Číny byla rovněž
mírumilovná, ale čínským komunistům se
podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.
Průměrný Japonec před druhou
světovou válkou rozhodně nebyl
sadistickým válečným štváčem. Přesto si
Japonsko vražděním a krveprolitím razilo
cestu Jihovýchodní Asií v orgii
zabíjení, které zahrnovalo systematické
vraždy 12 milionů čínských civilistů;
většinou byli zabiti šavlí, lopatou a
bajonetem.
Kdo by mohl zapomenout Rwandu,
která se zhroutila v krvavém zabíjení.
Není snad možno tvrdit, že většina
Rwanďanů byli mírumilovní lidé?

Poučení z historie jsou často
neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale
přese vše, všechny naše schopnosti
logického myšlení často přehlédneme
nejzákladnější a zcela nekomplikované
závěry: svým mlčením se mírumilovní
muslimové stali zcela irelevantními.
Mírumilovní muslimové se stanou našimi
nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj
hlas, protože se stejně jako Dr. Tanay
jednoho dne probudí a zjistí, že se
dostali do područí fanatiků a že“nastal
konec světa“.
Mírumilovní Němci, Japonci,
Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové,
Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci,
Nigerijci, Alžířané a mnozí další
zemřeli, protože mírumilovná většina
nepromluvila, až pak bylo pozdě. Pro
nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom
se angažovali, platí, že musíme dávat
pozor na jedinou skupinu, která se
počítá: na fanatiky, kteří
nás…!!!!!… ohrožují….!!!!!!!!…
náš způsob života..!!!!!.
Žádná mešita ani minaret v
Evropě..!!!!!, pokud nebude stejné
množství katolických kostelů v arabském
světě a také stejné množství
katolíků..!!!!!
Pedofily civilizovaný svět trestá…
a co muslimové, kteří souloží
8 leté dívky a mají s nimi děti,
co Mohamed, jejich bůh, také měl 8 letou,
také byl pedofil.!!!!
Přeje si někdo z Vás, aby za dvě
desítky..!!!! let souložil nějaký
muslimský stařec Vaše vnučky a
pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli,
polévali kyselinou, prováděli ženskou
obřízku..?!!!!
A konečně: každý, kdo pochybuje,
že se jedná o závažnou záležitost. A kdo
vymaže tento mail, aniž by ho poslal
dál, ten se podílí na pasivitě, která
dovoluje, aby problémy narůstaly.
Proto se trochu rozmáchněte
a pošlete to dál a dál, a ještě dalším.
Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí
na světě, přemýšlejí o něm.

Pošlete jej dále – než bude příliš pozdě! Evropská unie nás
nezachrání…..to musíme udělat sami…!!!!!“

Zdroj: email