Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme? Je tam mimo jiné: Stálá delegace Parlamentu do – Středoevropské iniciativy- Meziparlamentní unie
– Parlamentního shromáždění NATO
– Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
– Parlamentního shromáždění Rady Evropy
Stálá komise pro
– práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
– Ústavu České republiky
– rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Stálá komise pro kontrolu
– činnosti Bezpečnostní informační služby
– činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
– činnosti Finančního analytického úřadu
– činnosti Vojenského zpravodajství
– poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
– činnosti Národního bezpečnostního úřadu
– použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
– činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Vyšetřovací komise k OKD
Volební komise
A pak také
– Hospodářský výbor
– Výbor pro evropské záležitosti
– Kontrolní výbor
– Výbor pro obranu
– Mandátový a imunitní výbor
– Výbor pro sociální politiku
– Organizační výbor
– Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
– Petiční výbor
– Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
– Rozpočtový výbor
– Výbor pro zdravotnictví
– Ústavně právní výbor
– Výbor pro životní prostředí
– Volební výbor
– Zahraniční výbor
– Výbor pro bezpečnost
– Zemědělský výbor
A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory!
Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Podvýbor pro letectví a vesmírný program
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
Podvýbor pro svobodu slova a média
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Finanční podvýbor
Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
Podvýbor pro vězeňství
Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
Podvýbor pro válečné veterány
Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
Podvýbor pro heraldiku a lexikologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volno-časové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro veřejnou správu
Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně ne-lékařských pracovníků
Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
Podvýbor pro udržitelný rozvoj
Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
Podvýbor pro styky s krajany
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství
Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů.
Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu.
Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.
Komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.
Počítejte sami – to je netáhel !…. a pak, že si důchodci stěžují na nízké důchody

Připomíná mi to umírající starý Řím. Tam se taky množili úřednici jako krysy!!
Ten kdo poctivě pracoval byl pro smích.
Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen ne poctivě pracovat a vyrábět.
Mimochodem, už je těch, co umí něco vypěstovat, sklidit, či vyrobit jen 800 tis.
Což je 8% obyvatelstva ČR. Co myslíte,není to tristní?

Aspoň víme, kde jsou ti lidé, kteří chybí ve výrobě!
Co potom dělají ministři a poslanci, když mají takových výborů a podvýborů a ještě mají své poradce!
To se jim to vládnutí daří!