Podotýkám, že je to můj výklad, na základě informací, které jsem nasbíral. Proto ani neodkazuji na zdroje. Všechno to je možné si dohledat na internetu.
První světová válka. 1917 Lenin, za peníze Anglie a USA provede revoluci v Rusku. Dále mu platí výzbroj a občanskou válku proti menševikům a Bílým. Jako pomstu carovi a rodině, za to, že jim car odmítl udělit těžební koncese na těžbu nerostů a ropy v Rusku, nařídí Leninovy je zabít.
Konference v Janově, kde Anglie , Francie a USA se dožadovali zpřístupnění nerostného bohatství Ruska a splacení půjčky dané Leninovy i s úroky. Půjčku zaplatí, ale Lenin odmítl vydat Rusko západu. Následují sankce proti Rusku a pokus o vojenskou destabilizaci Ruska. Odmítnutí uznat Ruskou jako nástupnický stát. Na této konferenci Německo a Ruskou podepsali tajně v půl třetí ráno smlouvu o pomoci. Když se to zbývající strany druhý den ráno dozvěděli, vznikla obrovská vlna odporu proti ní. Následkem bylo za pár dní provedený státní převrat v Německu. Lenin zaplatil půjčku a převedlo 1/3 státního pokladu Ruska, celkem 600 miliónů rublů přes Švédsko, ale kam asi…(tehdejší cena rublu byla daleko vyšší než dnes. Skutečně obrovská suma za to, že mohl vládnout Rusku).
Německý císař byl ve svém sídle v Spa,Německý kancléř princ Max Bádenský se nachladil a spal 36 hodin, po podání uspávacích prostředků. Během těch 36 hodin podepsali příměří o ukončení bojů Rakousko -Uhersko, Turecko. Po probuzení (dobré alibi, mám rýmu a musím spát 36 hodin), volá císaři a navrhuje mu, aby podal abdikaci (jako jeho příbuzný v r.1917 v Rusku, kde tuto abdikaci car Nikolaj II přijal). Německý císař abdikaci odmítl. To nebránilo princi Bádenskému oznámit vládě, že císař abdikoval. Ten to udělal až po 14 dnech, kdy už Německo neexistovalo. Protože princ Bádenský podepsal již za císaře příměří. Císař by ho nepodepsal. Proč. Příměří je ukončení bojů, ne kapitulace. Proč tedy Německo přijelo na jednání o příměří s hotovým plánem kapitulace. Zničení všech zbraní, děl a kulometů. Odevzdání všech lodí a ponorek, odevzdání 1500 lokomotiv, odstoupení 13,5% území, odevzdání 140 000 krav, likvidační reparace, které mělo Německo platit až do r.1988. To není návrh na příměří! Kdo stál v pozadí? Němčtí židé přijeli do Anglie a nabídli se, že Německo kapituluje za to, že jim Anglie na území Palestiny, která byla jejich kolonií, umožní vytvoření židovského státu.
1922 umírá Lenin a do 9 dnů je SSR uznáno Anglií jako suverénní stát (tento diplomatický akt se připravuje několik měsíců a ne 9 dní).V Rusku usiluje o moc Stalin a Trockij. Trockij přijel zUSA, dovezl do Ruska jako revolucionář peníze, on vyvezl z Ruska těch 600 miliónů rublů, a on prosazuje, aby Rusko začalo podporovat celosvětovou revoluci. To znamená, že by bylo stále ve válce se zbytkem světa, v izolaci a neustálém konfliktu se západem, co by v důsledku vedlo k rozpadu SSR (vyčerpání zdrojů, zničení ekonomiky, vymírání lidí důsledkem válek a hladomorů). Stalin prosazoval industri-alizaci Ruska, upevnění ekonomiky a vytvoření vojenské velmoci z Ruska. Koho myslíte, že podporoval západ. Silné Rusko, nebo oslabené a rozdrobené Rusko.
Vzniká poválečné Německo, zničené a rozvrácené. Uměle vyvolaná inflace byla 30.listopadu 1923 tak velká, že 1 dolar stál čtyři biliardy dvě stě biliónů německých marek. Vyhlášení sankcí proti Rusku a opětovné neuznání SSR jako suverénního státu následovalo po převzetí moci Stalinem a ne Trockým.
Agent USA Hanfstaengel, přijíždí do Německa, setkává se s neznámým člověkem malé politické strany, který se jmenuje A.Hitler. Věnuje mu 1000 dolarů a stává se jeho přítelem a rádcem (z ohledem na výše citovanou inflaci vskutku vysoký finanční dar). Ještě před neúspěšným pučem a následným zavřením Hitlera. Zajímavé, že Hitler měl fěšácký kriminál s květinami v pokoji, bylo mu umožněno psát knihu Main Kampf, dostával výborná jídla. U nás se protistátní pučišté zavírali v Brně na Špilberk. Po propuštění vyšlo asi 5000 výtisků této knihy. To stačilo k tomu, aby Hitler uváděl pro finanční úřad, že je spisovatel a žije z půjček. Jeho strana živořila na pokraji zániku. Neměla na nic, na platy, uniformy, na pořádání volebních mítinků. Jak je možné, že se to r. 29 najednou změní, začne jeho propagace v tisku, dostane nové uniformy, do strany se hrnou nový členové, kteří dostávají plat.. Spojme si to s tím, že po 5 letech se Stalin stává vítězem a Trockij musí do vyhnanství a později do imigrace. Sám Trockij prohlásil, že Stalin stvořil Hitlera. Ne tím, že by ho podporoval. Naopak, Hitler byl placený za to, aby napadl SSR. Za čí peníze, kdo mu radil. Po nástupu Hitlera k moci se Hanfstaengel vrací do USA a později se stává poradcem prezidenta Roosevelta po celou válku. Najednou vznikají fašistické státy v Polsku, Maďarsku, Bulharsku… Všichni podepisují smlouvy o neútočení s Německem. Jako poslední tuto smlouvu podepisuje Molotov za Rusko s Německem. A zase je to jen v tomto případě špatně. Rusko nesmí podepisovat s Německem nic. Tehdy už bylo rozhodnuto ho napadnout. To, že celou, nebo většinu doby trváni války, Anglické a Americké firmy dodávali Německu suroviny, Kanada vyráběla a dodával Německu tanky, o tom se nikde nepíše. Že anglická banka, kde jsme měli po Mnichovu uschovaný státní poklad, tak větší část předala Hitlerovi. Po skončení 2. Světové války již v červenci 45 W. Churchill vymyslel plán, jak za pomoci propuštěných německých vojáků, polských a ukrajinských nacionalistů vést válku proti oslabenému Rusku. Jen díky neochotě anglických obyvatel jít znovu do války, se to nemohlo uskutečnit. V USA utvořili letecký sbor strategického letectva, kde do roku 1953 se snažil velící generál o schválení plánu americkým kongresem na atomové bombardování SSSR. Bylo vybráno 20 měst v Rusku. U nás to bylo 6 měst, včetně Prahy. Jen díky tomu, že od r. 49 mělo atomovku i Rusko, k tomu nedošlo.
V r. 1985 došlo k nástupu M. Gorbačova k moci. Byl to dobře připravený plán, jak zničit Rusko jako velmoc. Rozdrobit jéj a ovládat. Přišla perestrojka, rozpad východního bloku, varšavské smlouvy…
U nás již od r. 83 až 85 dochází k přejmenování národních podniků na státní podniky . Proč, protože v následující privatizaci po roce 90 by národní podniky nemohli být privatizovány. Patřili by národu a lidi by se mohli bouřit. Proto. Kdo nevěří, nech si pročte přílohu Havel a rosekruciáni. Na googlu se dá dohledat video, kde je ukázaná smlouva z května r. 89 (ano, z května), kde se ministr vnitra (asi Lorenc) náměstkem a V. Havlem a jěště někým podepsali smlouvu o nestíhání čelních představitelů KSČ a Stb po převzetí moci v ČSSR. Jsou tam ukázány i podpisy. Dejte si do kontextu to, že v r.77 je Havel zasvěcen do 33. Ritu zednářské lóže (nevyšší) a ve stejném roce spolu s Stb zakládá chartu 77 . Stb tímto kouskem má přístup ještě k více valutám (Havel se nechal zavřít, agenti Stb na západě zorganizovali sbírku na vězně Havla. Peníze jim zůstali a Havel dostal bony, poukázky za valuty. Stačí si přečíst dopisy Olgy, které psala Havlovi do kriminálu. Zmiňuje tam, že Vašek kouřil v kriminálu pouze malbora, jedl i kaviár…). Druhý účel byl, že tím se Stb dozvěděla, kdo je protistátní. Kdo podepsal, tak o něm do té doby Stb neměla většinou žádný záznam. Mohla je sledovat a protistátní činnost řídit a usměrňovat.
Po rozpadu SSSR a odchodu Jelcina z postu prezidenta se dostává k moci Putin. Západ se může zpřetrhat z obviňování Putina za to, že nechá pozavírat oligarchi na mnohaleté žaláře. Proč jim to tak vadí. Není to proto, že tito oligarchové chtěli rozdrobit Rusko na 17 republik a oni by se stali jejich pány. Putin nařídil, aby byli uloženy pro budoucnost peníze jedné z republiky, která měla vzniknout za Uralem. Již měli dopředu už vytisknuté peníze, místo rublu. Sám Medvděv vzpomínal, že když měl být Putin podruhé zvolen, přijela do Mosky delegace USA a bylo jim bez obalu řečeno, že v tom případě bude Rusko opět v izolaci. Putin ale nátlaku neustoupil. A jsme kde jsme. Na půdě OSN se jasně mluví, že válka na Ukrajině je od r. 2014. Vzpomínáte na sestřelené letadlo v r. 2017. Je jedno, kdo ho sestřelil. Ať Ukrajina nebo Donbas. Důležité je, že byl sestřelen systémem S-300 . A kde se S-300 vzalo, když se na Ukrajině neválčilo? Již r. 2017.
Necháme Ruskou a prolhanou historii dějin západu. Teď k nám.
Tatíček Masaryk, zakladatel našeho státu. Pravdou je, že o vzniku samostatného státu nikdy neuvažoval. Stalo se to, až když po demonstracích na náměstích lid vydal prohlášení o vzniku samostatného státu. Byl to lid, ne politik, nebo Masaryk či Beneš. Zajímavé jsou příčiny vzniku našeho státu. Byl to požadavek, dnes by jsme to nazvaly loby, stavebních firem. Majitelé největších stavebních firem si uvědomili, že na malém písečku budou mít menší konkurenci a chtěli určitou autonomii v rámci Rakouska-Uherska. Žádná samostatnost. A s podivem to byli rodiny, zednářské rodiny Havlů, Dinsbírů, Rumlů. Stejné rodiny, které byli zadobře a přežili fašisty, stejné které byli za dobře a přežili i komunisti, stejné které přežili a zůstali u moci po roce 89. Divná náhoda.
Zkopíroval z wikipedie : Zednářská lóže Charty 77
Na spojení Charty 77 a zednářů bylo poukazováno zejména v tom smyslu, že přibližně osm desítek zakladatelů a z toho bylo 42 mluvčích, byli členové rodin jako např. rodin: Havlovi, Dienstbierovi, Pithartovi, Šabatovi, Uhlovi, Müllerovi, Tesařovi, Paloušovi, Rumlovi, Pelikánovi, Šternovi, Kantůrkovi a Kocábovi. Autor článků uvádí, že všechny tyto rodiny byli exkomunisté, a nebo jejich potomci, nebo svobodní zednáři, a nebo jejich potomci. Výroční 40. let od založení Charty 77 zakladatelé a signatáři sešli tzv. Havlově Lucerně, která byla kdysi zásluhou Miloše Havla, pod vlivem nacistů.[pozn. 26][202][213][214]
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A9_zedn%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
Jen pro upřesnění. V Lucerně vznikali konspirační byty pro fašisty již v době před r. 39.
Masaryk kryl Beneše, proti kterému generál Štefánik (zednář, tamtéž na wikipedii), vznesl obvinění za zpronevěru 300 tisíc korun, které byli vybrány od našich vlastenců. On je údajně prohrál v casinách. Stálo ho to život, protože požadoval vytvoření vyšetřovací skupiny senátu, aby Beneše vyšetřovala. Štefánik byl sestřelen na letišti u Bratislavy. Vyplívá to z dochovaných dokumentů z výslechů vojáků, obsluhy protileteckého kanonů na letišti. Dostali rozkaz, aby nedovolili italskému letadlu přistát. Údajně byl na palubě špión, který za žádných okolností neměl vystoupit na naši půdu. Bylo tam 5 slovenských vojáků a tři čeští vojáci, jako obsluha děla. Když se ti 3 čeští vojáci, po návratu z vojny, dozvěděli z novin, že již 3 slovenští vojáci zahynuli za podivných okolností, sešli se v Praze a rozhodli se emigrovat. Jeden zemřel v Kanadě, druhý se nezjistilo, kam odjel a se třetím televize Nova natočila reportáž v Paříži,kde měl malou truhlářkou dílničku a na vše vzpomínal. Je s podivem??? Že vyšetřovací komise, které měli prošetřit smrt Štefánika vedl poslanec Beneš. A dodnes mluví novináři, že se neví, jak v mlze Štefánik zahynul?
Demokracie první republiky nechtěla zpět naše legionáře. Báli se jich, že přivlečou ruskou revoluci k nám. Byli ozbrojení, uměli válčit. Proto jim trvalo 2 roky, než se přes Vladivostok dostali domů. Proč museli objet celý svět? Protože cestu domů jim zaplatil ze svého americký milionář, původem z Moravy. Najal loď, financoval cestu a jídlo, prostě vše. Když přijeli domů, z dochovaných dokumentů se dozvídáme, že chtěli odzbrojit a jít k rodinám. Místo toho je Masaryk poslal do další války. To jsou slova z dopisů důstojníků, legionářů, které psali domů. Kam je poslal? Přece do pohraničí. Zde žijící německá většina se dožadovala od r. 1918 nějaké federace, samosprávy. Co udělal nový stát. Potlačoval všechny národnostní menšiny v duchu demokracie. Na vedoucích místech pošt, bank, ředitelé škol, směli být pouze Češi. Státní zakázky mohli dostat jen české firmy. Dokonce jim většinou bylo zabráněno, aby pracovali jen jako nádeníci na státních zakázkách. Bouřili se, tak tam poslali legionáře. Přišla krize, tzv hladové pochody mužů, žen a mnohdy i s dětmi. Neměli již co ztratit. Kdo měl domek na hypotéku, přišel o něj v exekuci. Byla vysoká nezaměstnanost, neměli co jíst. Umírali hlady. A když se dala na tzv. hladový pochod, byla tu policie a v 17 případech stříleli do lidí, aby pochod zastavili. Nejznámější jsou u Duchcovského viaduktu a pak zfilmovaný pochod u Smíchovské brány, kde zastřelili holčičku uzenáře, která se na to dívala ze zdi u domku. Film se jmenoval siréna.
Mnichovský diktát, smlouva. Proč nás obětovali. Bylo to nutné. A co když se na to podíváme z pohledu Angličanů. Když nás Hitler v r. 39 obsadil, měl celkem 33 divizí nedostatečně vyzbrojených. Jen si vzpomeňte jak k nám přijížděli na kolech. Jak jeli na hrad v Praze na kolech. A my jsme jim vyzbrojili 44 divizí. Plně vyzbrojených divizí. Dostali naše továrny- Škodovka, Brněnská zbrojovka a další továrny, huťě, a kapitalisty, kteří ochotně spolupracovali podle hesla, Hitler mi to nechá, rus mi to znárodní. Pak to má smysl obětovat nás a Poláky. Pak už je půda připravena k napadení Ruska.
Když skončila válka, již výše jsem jmenovl plány na znovu rozpoutání války s Ruskem již v černu 45 Anglií. USA ji chtěli bombardovat atomovkami. A u nás r. 48 vyhrává Gottwald. A co se stalo. Stejně jako v Rusku, když Lenin odmítl předat Rusko západu. Najednou nám nevrátili z USA zbytek národního pokladu. Anglie nám najednou začala účtovat reparace z války (ale my jsme s Anglií neválčili, naopak jsme za ni umírali). Komunisté museli Anglii zaplatit vše, co potřebovali naši vojáci, když se zúčastnili bitvy o Anglii. Poslední uniformu, jídlo, výstroj a dokonce museli zaplatit i výdaje na pohřeb padlých vojáků. Je to jen malá pomsta za to, že v ČR se znárodňovalo jako v Rusku. To byla podmínka, aby nám vrátili ukradený státní poklad. Zaplatit do posledního groše. To je spolupráce s Angliích. Mnichov a reparace.
Vraťme se do roku 89. Byl připraven? Již zmiňovaný přiložený dokument to dokazuje. A co příprava privatizace změnou názvu národní podnik za státní a stát s ním může dělat, co chce. A co student Růžička. Údajný mrtvý student na Národní třídě. Na youtube je s ním rozhovor. Jasně tam mluví o tom, že kolem něj byli spolupracovníci Stb, kteří dávali pozor, aby hostudenti nepošlapali. Byli ve spojení s Stbáky, kteří šli v čele průvodu a udávali směr. Kolik. Dvacet, třicet, kolik jich organizovalo demonstraci studentů? Jak dlouho byla tato demonstrace připravovaná? Studen Šmíd byl několik měsíců na vysoké škole a hrál roli studenta. Nebo rok? Před demonstrací už byl na vysoké škole. Vše bylo spontání, nepřipravené. Kdo ví. A co Havel, který se sešel 5x až 7x s manželem tehdejší ambasadorki velvyslanectví USA v ČR. Scházeli se na Česko-Polských hranicích, protože on, jako bývalý vedoucí CIA ,nesměl do ČSSR. To bylo ještě před vznikem OF (občanského fóra). Proč jednal s Havlem. Proč Havel zastupoval studenty a nespokojence v ČSSR. Byl jsem při tom, kdy na to tento americký kongresman vzpomínal. Dokonce nám řekl, že je nám vděčný za to, že mohl strávit sám hodinu s americkým prezidentem, kde mu o všem pečlivě referoval. Proč Havel nikdy neřekl pravdu. Nebyla pravda, že měl nechat naši republiku rozebrat žralokům ze západu. Že měl přiblížit NATO blíže k Rusku. Že měl umožnit udělat z nás jen odbytiště pro šuntové zboží? Komu za to vděčit, že se dostal na vrchol, Havel moc dobře věděl. Tak moc dobře, že po návštěvě USA souhlasil s umístěním radaru v Brdech, proti Iránským raketám. Vždyť ani novináři, co psali, že je to kvůli Iránským raketám a ne proti |Rusku, tomu sami nevěřili. Dokonce tak moc se jim chtěl zalíbit, že po tom na 5 měsíců se ochladli naše vztahy s NATO, protože to nebylo s nikým v NATU konzultováno. Havel opět zavedl slovní spojení sudety a sudetští Němci. Ne, vždy to bylo a je naše území. Slovo Sudety vzniklo v r. 1907 v Německu, a označovalo Německé území, které ztratili ve válce a stále si na něj dělali nárok. Ale naše pohraničí nebylo nikdy Německé. Jen Rakousko-Uherské, České a před tím patřilo českým králům. Pravdu ale měl Havel v tom, že si na toto území dělají Němci nárok dodnes. Je to naše pohraničí.
A co Zeman, Klaus. Náš prognostický úřad, kde pracovali, byl zástěrkou pro výcvik špiónů. Tehdejší superšpión byl zaměstnancem prognostického úřadu. Dozvěděli jsme se o něm po revoluci. Byl znám všem tajným službám na světě, proto superšpión. Skrze něj se mohli kontaktovat bez nebezpečí, a u nás domlouvat třeba, mosad (Izraelská tajná služba) s KGB, nebo Stasi, nebo jiné tajné služby (MI-6,CIA). Dokonce novináři , když tehdejší premiér Klaus zamítl žádost o vytvoření vysoké školy Sorošem v Praze, napsali, že Klaus rozpoznal nebezpečí, které by naší nezávislosti hrozilo ze strany Soroše, protože byl na to školený Stb aby takové hrozby rozpoznal. A teď se dostávám k tomu hlavnímu. Moc tehdejších mocných stále trvá. Tehdejší vyškolení špióni pracovali a jen plnili úkoly, v prospěch koho? USA, Anglie…Kdo řídí tento svět. Ten co financuje obě bojující strany, Rothschildové a další bankéři… Jen mě mrazí, že dnes, stejně jako v r. 89 student Šmíd,Havel, Klaus, Zeman, se někdo, kdo pracoval pro Stb má dostat k moci. Dnes se stává novým prezidentem a ani se tím netají, že byl špion, byl prověřen KGB (jinak by nemohl být špiónem socialistického státu), pro práci ve štábu NATO byl prověřen CIA. Jsme nepoučitelní. Kdo na koho útočí. Kdo komu nasazuje psí hlavu. Rusko západu a nebo západ Rusku.