Příběh, který vám popíši, se může přihodit komukoliv z nás, a proto jsem se rozhodl vás s ním seznámit, abyste i vy byli připraveni na to, co je náš stát a jeho právní systém schopen spáchat na vlastních, nic netušících, občanech.

Pan Čech usedá ráno k počítači, aby uhradil platby za elektřinu, nájem a zakoupený materiál. Od účetní má také nachystané podklady k vyplacení mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance. Spustí program, zkontroluje stav účtu, zda mu došly všechny platby a s uspokojením zjišťuje, že vše proběhlo tak, jak zákazníci slíbili. Během půlhodinky má vše vyplněno a odešle platbu. Co to ale program hlásí? Blokace účtu? Nechápavě vytáčí telefon bankovní úřednice, která mu suše sdělí, že exekutorská kancelář mu zablokovala účet a že dokud nebude uhrazen exekutorem požadovaný milion, nemůžou účet odblokovat. Podrobnosti a důvody neznají. Argumentace pana Čecha, že nikomu nic nedluží a že se musí jednat o nějaký omyl, že potřebuje zaplatit nutně mzdy svým zaměstnancům, banku samozřejmě nezajímá. Pana Čecha tedy napadne, že by potřebné finance mohl získat ze svého soukromého účtu a ejhle, ten je zablokovaný také. Volá tedy své ženě, aby vybrala ze svého účtu vše, co tam má, ale jelikož podnikají společně, i ten její je zablokovaný, včetně všech platebních karet. Situace k pohledání, že?

Pan Čech po několika telefonátech zjistí od banky jméno exekutora a dozvídá se následující: příslušný soud vydal rozhodnutí v případu starém jedenáct let, že nezaplatil zákazníkovi za vrácené zboží a také náklady spojené se soudním řízením jeho právníkovi. S úroky z prodlení to dělá téměř milion. Pan Čech zalapá po dechu, v paměti se mu vybaví nepříjemný zákazník a má jasno. Ale vždyť on to zboží přece nikdy nevrátil a úhrada jeho právníkovi zcela určitě proběhla. Exekutora tyto argumenty nezajímají. Máme usnesení vyššího státního úředníka, který vydal bez vaší přítomnosti či jakéhokoli předchozího náznaku nebo vyrozumění příkaz k exekuci na váš veškerý majetek, se kterým nesmíte nakládat, dokud neuhradíte dluh.

Pan Čech v zoufalé situaci volá svého právníka a vysvětluje, že nedostal žádné předvolání a ani vyrozumění o tom, že probíhá nějaké soudní řízení a že je na něho uvalená exekuce. Ubezpečuje právníka, že před jedenácti léty splnil vše, co mu bylo soudem nařízeno a že dohledal i příkazy k úhradě, že také navštívil právníka protistrany, který mu písemně potvrdil přijetí platby spojené s náklady na soudní řízení. A dále zdůraznil, že uvedené zboží nebylo zákazníkem nikdy vráceno, a tudíž logicky nemohlo ze strany pana Čecha nastat plnění dle rozsudku.

Právník se tedy vydá na příslušný soud, kde odpovědná mladičká vyšší úřednice pod tíhou argumentů přizná, že má máslo na hlavě a že měla prověřit rozsudek podrobněji. A že se bude snažit vše napravit. Náprava takto zpackané exekuce není ale, kupodivu, jednoduchá a může trvat až několik měsíců. Tak a tady by mohl být konec příběhu, ale není tomu tak. Vzhledem k tomu, že tento příběh není ojedinělý a v různých obměnách a verzích postihuje mnoho našich občanů, troufám si tvrdit, že toto jsou ty pravé příčiny prohnilého a nefunkčního právního systému, který degraduje právní vědomí a ekonomiku našeho státu.

Důsledky laxního a nezodpovědného jednání úřednice, která se řídí našimi nedokonalými právními normami, bezohlednosti bank a státních úředníků jsou následující:

• Pan Čech se z důvodu zbytečně složitého a nefunkčního právního systému nedostane několik měsíců ke svým penězům a jeho firma může klidně zkrachovat, neboť se zcela zdiskredituje v očích svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a přestane plnit svoje závazky ke státu, z čehož mu vyvstanou nemalé penále, což nikomu kromě něj nevadí. Pokud má úvěr, je velmi pravděpodobné, že na jeho majetek si zcela reálně došlápne banka, neboť ani jí nebylo možné platit a uplatní bianko šek, který každý, kdo si bere úvěr, musí bance bez protestu podepsat. Jeho firmu, kterou bance ručil, prodá banka za pár šupů, jen aby si umořila své pohledávky.
• Jeho zaměstnanci a jejich rodiny nedostanou peníze, přijdou o zaměstnání a nebudou schopni plnit svoje hypoteční závazky a také přijdou třeba i o svůj dům.
• Pan Čech bude mít záznam v systému, který mu již neumožní v budoucnu získat žádný úvěr a pokud se mu třeba podařilo získat nějakou státní nebo evropskou dotaci, může si o ní nechat jen zdát.
• Je zde také reálná hrozba rozpadu postižených rodin, neboť statistiky uvádí, že ekonomické potíže jsou jedním z nejčastějších příčin krachu manželství.

Tento příběh je postaven na reálných základech. Je to ukázka bezohlednosti a bezzubé spravedlnosti právního systému, bankovní a exekutorské nezažranosti, a hlavně neschopnosti politiků a jejich nekompetentnosti v oblasti řízení státu. Politické strany ve své podstatě přestávají plnit svoji funkci, a to napříč politickým spektrem a bezohledně prosazují jen svoje ideologie a úzké levopravé zájmy. Nezajímají je problémy občanů, škatulkují si je dle potřeby do pravice a levice a občané jak ovce je neustále volí a volí a volí.

Kdy už český národ pochopí, že tento systém je ve své podstatě nereformovatelný a že musí přijít doba, kdy občané řeknou lichvářským bankám, bezohledným exekutorům a neschopným politikům, že už toho bylo dost?

Petr Havlíček
www.pozitivnísvet.cz