V súčasnosti sa veľa hovorí o bankovej kríze. V USA tento rok skrachovali už 3 veľké banky, ktorých celkové aktíva už aj po zohľadnení inflácie prevýšili krachy bánk v rokoch 2008/2009.

Více zde: Stačí, aby si z bánk vybral svoje peniaze len 1 z 99 vkladateľov, a všetky banky skrachujú (badatel.net)