Z důvodů souvisejících s výkonem místní samosprávy obce každoročně realizují celou řadu transakcí v oblasti pozemků i nemovitostí. Smlouvy o koupi nebo prodeji si obce odjakživa tvoří samy a v mnoha případech poskytují svoje zkušenosti v této oblasti i svým občanům. A tak by se dalo předpokládat, že první místopředseda a poslanec Starostů a nezávislých, Stanislav Polčák, bude, samo sebou a v první řadě, hájit zájmy obcí. Jaká je ale skutečná realita?

Z jeho pera vzešel návrh, že všechny majetkové převody, a s tím související smlouvy předkládané na katastr nemovitostí, budou smět vypracovat pouze právníci. V případě naší obce by toto ničím neopodstatněné a zcela zbytečné nařízení znamenalo navýšení ročních nákladů o statisíce. U měst by se tyto náklady mnohde šplhaly k miliónům.

Je třeba zde uvést, že se o to samé zmíněný poslanec již pokusil v minulosti a neuspěl. Od samotných starostů sklidil za tuto nesmyslnou pitomost značnou kritiku. Na přímou otázku, proč to dělá, odpověděl: Právníci mají málo práce, a tímto krokem by se jejich situace zlepšila.

Proboha, Stando, vždyť ty lobuješ proti zájmům obcí a na úkor celé občanské společnosti! Zdá se ti to normální? Do Poslanecké sněmovny ses dostal zásluhou starostů a dnes navrhuješ zákony, které jsou namířeny přímo proti nim! Ty ses snad úplně zbláznil nebo jsi svoje poslání hájit zájmy obcí prostě hodil za hlavu a kašleš na ně….

Dnes to vypadá, že ti obce zřejmě nikdy k srdci příliš nepřirostly a že tvoje politické cíle byly zaměřené na zcela jinou oblast. To tedy děláš starostům pěknou vizitku!!! Je ti zřejmě zcela jedno, že dnes má občan (nebo obec) možnost se svobodně rozhodnout, jestli se s vypracováním smlouvy na prodej či koupi nemovitosti obrátit na placené odborníky nebo usoudit, že je dostatečně zdatný, aby si ji napsal sám. To, co navrhuješ, je totalitní direktiva hodná minulého režimu. Stavíš všechny ty, kdo v této oblasti celá léta pracují, do role hlupáků a právníky povyšuješ do role neomylných géniů. Ze své zkušenosti vím, že tomu tak není. Smlouva vypracovaná právníkem mi byla vrácena katastrem k přepracování několikrát. Tím chci říct, že katastrální úřad slouží i jako pojistka v případě chybně vypracované smlouvy. Vždy to je o kvalitě a odpovědnosti člověka, bez rozdílu toho, jakou profesi vykonává a o jeho svobodné volbě, kterou chceš nahradit byrokratickým nařízením.

Pokud se dnes ohlédnu nazpět a budu hodnotit svoje mnohaleté úsilí o zbudování politického hnutí Starostové a nezávislí, které mělo za cíl především odstranit diskriminaci obcí, cítím lítost a rozhořčení. Lituji toho, že jsem byl členem Předsednictva, že jsem byl krajským předsedou a přesvědčil mnoho starostů o potřebě vybudovat toto hnutí, které mělo hájit zájmy místních samospráv, tedy občanů, a které dnes slouží výhradně TOPce, tedy Kalouskovi, kterému jsou zájmy obcí ukradené. Lituji i toho, že jsem svým úsilím napomáhal tvému zvolení do Poslanecké sněmovny.

Stando, tvůj dnešní postoj zcela odhaluje tvoje morální selhání v roli reprezentanta starostů a za sebe jsem dnes rád, že jsem z hnutí, kteréhož jsem byl spoluzakladatelem, odešel.

Kolegům a kolegyním z řad starostů a starostek se tímto upřímně omlouvám za to, že jsem neodhalil pravé politické cíle některých představitelů Starostů a nezávislých a že jsem je přesvědčil o potřebě angažovat se v tomto hnutí.

Pravda je jako rovná přímka, probíhající tabulí z křišťálového skla. Nelze ji pokřivit, rozbít ani umazat. Ti, kdo se o to pokouší, se posléze sami stávají pokřivenými kreaturami s neprůhledným temným hledím, jež mají na společnost zhoubný vliv.

Petr Havlíček

Starosta obce Vítějeves