Neustále se setkávám s nepochopením toho, jak je vlastně zamýšlen projekt státu fungujícího na principech prosperující firmy. V žádném případě nejde o to, aby se z České republiky stala společnost bez demokratických principů, na kterou (na jejíž vedení) bude dřít deset milionů občanů. I s takovým názorem už jsem se setkal.

Základní funkce státu, které jsou u nás momentálně v rozkladu, musí být zachovány, tedy v našem případě lépe řečeno obnoveny.

A aby byly, musí mít ti, kteří tyto funkce vykonávají, tedy především zákonodárci, vláda, ale i prezident, nejen jakousi abstraktní, ale naopak konkrétní a jasně definovanou odpovědnost za svá rozhodnutí.

Nikoli "mandát", jde o odpovědnost

Všimněme si, že v našem státě se politici, kteří selhali a nechtějí opustit své funkce, většinou vymlouvají na to, že "získali od svých voličů mandát". Pojďme tedy v první fázi změnit aspoň toto.

Politici nezískávají od voličů žádný mandát (nikdo neví, co to znamená), voliči na daný čas propůjčují svým zástupcům odpovědnost. Odpovědnost rozhodovat za ty, kteří je do funkcí zvolili.

V takovém státě mají být zákonodárci odpovědní přímo voličům, vláda přímo odpovědná poslancům a prezident? Ten by měl být jako čestný reprezentant firmy za své činy odpovědný všem – tedy vládě, poslancům a především pak voličům jako akcionářům, kteří na chod společnosti dnes spíš přispívají, než by z něj měli nějaký prospěch.

Chtěli byste ve firmě Ratha nebo Peake?

Stát má být spravován v zájmu akcionářů, nikoli proti jejich zájmu, což se v posledních letech děje čím dál častěji. Poslanci, kterým je svěřená odpovědnost, mnohdy zneužívají svých "mandátů" k tomu, aby ty, kteří jim odpovědnost svěřili, okrádali, a to jak finančně, tak morálně.

Pokud by stát fungoval na principech firmy, nemohl by být David Rath poslancem, akcionáři by těžko tolerovali přeběhlíky a jiné Peaky, kteří (a které) zneužívají svěřenou odpovědnost ve svůj vlastní mocenský, kariérní a mnohdy i finanční prospěch.

Akcionáři by jen těžko nechali u moci vládu, které svěřili odpovědnost a důvěru v to, že se nebudou zvyšovat daně, že se tato vláda pokusí rozbít systém korupce a že se pokusí rozhýbat české hospodářství. Nic z toho se neděje, tato vláda totiž nemá odpovědnost, ona má "mandát".

Odpovědnost požralo ego

Pokud by stát fungoval na principech firmy, nemohlo by se stát, že by hlava tohoto státu tyto principy v samém zárodku zradila a zničila. Nemohlo by se stát, že by hlavní reprezentant firmy zradil to, na čem firma (demokratický stát) stojí – tedy na principech práva a spravedlnosti.

Opravdu by si někdo z akcionářů zvolil do čela firmy reprezentanta, jenž pardonuje zločince, kteří akcionáře záměrně a ve velkém okrádají? Chtěli byste za reprezentanta firmy člověka, který straní těm, již se léta záměrně vyhýbají předpisům této firmy a utíkají před spravedlností?

Opravdu byste si do čela firmy zvolili reprezentanta, který má pocit, že mu firma patří, který si s jejími pravidly dělá, co chce?

Asi ne. O odpovědnosti v tomto případě ani netřeba psát. Pokud Václav Klaus tvrdí, že ho nezajímalo, na koho se konkrétně jeho amnestie vztahuje, pak buď lže, nebo jeho poslední zbytky odpovědnosti zcela pohltilo jeho ego. Prezidenta neodvoláte, reprezentant firmy, který podkopává její základní principy, by už dávno šel. S ostudou a bez zlatého padáku.

Andrej Babiš