Znovuzavedení krajských úřadů prosadila ČSSD a zřejmě dobře věděla proč…. Přitom se jedná o zcela zbytečný úřad, který jen slouží politickým stranám k systematickému procesu vyvádění peněžních prostředků do stranických, a hlavně vlastních, kapes.

Na případu Ratha lze demonstrovat, jak asi fungují krajské úřady. Přes tuto umělou, a dle mého názoru zcela nepotřebnou, administrativní strukturu se provádí mocensko ekonomické machinace, které ale naše společnost v podstatě vůbec nepotřebuje. Je to jen další zcela zbytečná úřední administrativa, která si usurpuje vládu rozhodovacího procesu, jenž ale přirozeně náleží do kompetence místním samosprávám. Pro toto svoje tvrzení mám následující vysvětlení. Již desátým rokem zastávám funkci starosty a krajský úřad v podstatě vůbec nepotřebuji. Z povzdálí jen sleduji, jak spříznění starostové s tou nebo onou politickou stranou leští kliky kanceláří úředníků, aby „vycucli“ pro své město a obec co největší díl koláče. Pokud se podíváte na čerpání jakýchkoli krajských dotací, pak největší část financí je nejčastěji směřována do rodiště hejtmana či ke kamarádíčkům spolustranických papalášů. Je to jen další dělení medvěda a zneužívání politické moci k zviditelnění jednotlivých politických potentátů a stran.

To ale není ten nejbolavější puchýř současného systému. Krajská struktura je nástrojem pro vytváření několikanásobného korupčního efektu. Případ Ratha je toho přesnou ukázkou. Struktura je následující. Vláda – ministerstvo – kraj – město – firma. Na všech těchto úrovních se ze společného krajíce ukusuje, až na konci zbude jen pomyslná kůrka.

Proto, aby proces zneužívání a rozkrádání státních peněz byl pokud možno co nejméně přehledný, vymyslí se složitý systém dotačního přidělování, místo toho, aby peníze proudily rovnou do rozpočtu obcí, měst a dalších potřebných oblastí naší země. Politici a úřednická mašinérie disponuje v současnosti cca nejméně čtyřmi stovkami dotačních titulů a přitom veřejnost jich zná necelých třicet. A já se ptám, proč má o penězích rozhodovat úředník nebo politik, když o potřebách v daných oblastech většinou neví nic? Od toho jsou přece kompetentní místní samosprávy, které ale musí ohnout hřbet a poníženě škemrat u zcela zbytečného a mnohdy nekompetentního úředníka o almužnu. A pokud se starosta nedostaví ve stejném stranickém tričku, jako nosí hejtman, má většinou smůlu. Krajský úřad je tudíž zcela zbytečným mezičlánkem, který svojí podstatou slouží stranám k rozdělování finančních prostředků a okrádá místní samosprávy o jejich kompetence, které jim přirozeně, z podstaty jejich úlohy ve společnosti, náleží.

Domnívám se, že je třeba v dalších volbách pečlivě naslouchat, zda se na scéně neobjeví politický subjekt, který by měl ve svém programu zrušení krajské samosprávy. Pak je dle mého názoru třeba toto seskupení podpořit, neboť zrušení krajů přinese naší zemi potřebný návrat k přirozeným hodnotám, zmizí drahý, zcela zbytečný, mezičlánek a zabrání se gigantické korupci.

Petr Havlíček
www.pozitivnisvet.cz