Nízká míra nezaměstnanosti, sociální rovnost, kvalitní vzdělávací systém. Ke Švédsku dlouhé roky politici i obyvatelé ostatních zemí vzhlíželi jako k ideálu. Jenže nyní tamní ekonomika začíná vykazovat problémy a švédský model je v ohrožení. Navíc se s příchodem uprchlíků po roce 2015 ukazuje, že švédská společnost není tak liberální a soudržná, jak se zdálo.

Více zde: https://www.euro.cz/politika/svedsky-model-blahobytu-dostava-trhliny-zeme-se-prestala-reformovat-1451909?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek