Tomáš Groh rekapituluje následky politiky prvního amerického
prezidenta bez rodného listu, nejen ve vztahu k jeho údajné „vlastní“
zemi, ale celému světu.
Kde vzal člověk bez minulosti a bez rodného listu právo řídit velmoc a
pokusit se okupovat celou planetu? Barack Obama na toto téma po svém
zvolení zavtipkoval a prohlásil: „Oproti fámám, které jste asi slyšeli, že
jsem se narodil v jesličkách… ve skutečnosti jsem se narodil na
Kryptonu a byl jsem sem vyslán, abych zachránil planetu Zemi.“ Jenže
nejapný vtip je pouze cestou jak zastřít důvodné pochybnosti.
Zahraniční student v Bílém domě
Kdo je skutečně Barack Hussein Obama – a kdo to ví? Prozatím to
vypadá, že to neví nikdo a pokud to někdo ví, nebo věděl, tak byl
umlčen. Jen na území USA bylo zahájeno asi dvě desítky soudních
sporů o volitelnosti Obamy v důsledku falzifikátu jeho rodného listu.
Ten byl prokazatelně přinejmenším upravován a pozměněn.
Obama má za úkol pokusit se za každou cenu vyprovokovat Putina
k nějaké chybě, aby dostal záminku k válce. Vše k tomu připravuje.
V Polsku a na Slovensku už cvičí američtí vojáci, v regionu se chystá
velké cvičení NATO. Stratégové musejí postupovat co nejrychleji,
než případně vyhasnou boje na Ukrajině, a zmizí tak příležitost pro
záminku ke konfliktu.
Je o tom ticho, přestože dodnes Obama nepředložil věrohodný rodný
list, ani jasné důkazy o své minulosti. Kdo se o to snažil, musel nabýt
dojmu, že opravdu přilétl z Kryptonu. Jelikož o jeho minulosti jsou
jediné důkazy retušované fotky z mládí a svědectví několika jeho
vrstevníků, kterým se představil jako zahraniční student. Nedokázal
nikdy, že je americký občan s americkými rodiči, aby tak splnil základní
podmínku kandidatury na prezidenta USA. Jen odhad Obamových
výdajů na obhajobu této „patálie“ je minimálně 1,7 milionu dolarů, což
je částka, kterou zaplatil právnické firmě Perkins Cole.
Pastevec koz a záhadná vražda novináře
Ale zapomeňme na jeho léta jinošská. Dalo by se pochopit, že v té Keni
měl zamlada jiné zájmy a nenapadlo ho, že bude prezidentem USA.
2
Natož pak, že bude potřebovat dokumenty jako je rodný list. Jeho
existence se tak dá zhruba dokládat od dob studií a i to je velice
zajímavé:
Mladý Obama zažádal o přijetí na studia jako zahraniční student, a
obdržel tak Fulbrightovo stipendium určené výlučně pro cizince, nikoliv
americké občany – aby později popřel, že je cizinec. V roce 1981 odletěl
k pobytu do Pákistánu, kam v té době nikdo s americkým pasem nesměl
vstoupit. A tak by se o jeho záhadné minulosti a falešných dokladech
dalo dlouze pokračovat.
Zvrat nastal v roce 2007, kdy oznámil svou kandidaturu na úřad
prezidenta. V tom momentě si najednou vzpomněl, že se narodil na
Havaji a svého otce z ministra financí přetvořil v pastevce koz. Vše
přešel jedním oznámením americké veřejnosti, že došlo k omylu. Média
to ututlala – kromě těch kteří se pokusili o opak a špatně dopadli.
Publicista Andrew Breitbart, ročník 1969, po svém oznámení, že
předloží ve Washingtonu nemilé důkazy o Obamově minulosti, po
večeři v restauraci v Los Angeles náhle zesnul. Nařízená pitva údajně
nic neobjevila, ačkoliv po jejím zveřejnění tamější zaměstnanec –
photographic technician – zesnul také. A podobných záhad okolo
černocha z Kryptonu je neskutečné množství. Komu ovšem stálo za to,
podstupovat všechny ty blamáže, aby se neznámý Keňan bez rodného
listu, narozený na Havaji, co přilétl z Kryptonu, stal prezidentem?
My, lid… Bilderbergu
Všechno nastartovala americká krize a hrozba úplného rozpadu důvěry
americké veřejnosti. Každý, kdo se zajímá o světové dění, ví, že
prezidenta USA dávno nevolí americký lid, ale skupina Bilderberg. Ta
vznikla v roce 1954, její první setkání se odehrálo ve stejnojmenném
hotelu v Nizozemí. Tvoří ji zhruba 100 nejvýznamnějších lidí světa a byl
založen rody, které již před tím určovaly světový vývoj a financovaly
války. Bilderberg si udělal z USA svou zem, založil OSN a dostal se –
téměř – k celosvětové moci.
Amerika jako příklad opravdové demokracie a svobody je už pouze
bájný sen. Dvě politické strany, které spolu naoko o voliče bojují, v
zákulisí ruku v ruce spolupracují. G.W. Bush zklamal. Kongres se
dostal na fascinujících 9% důvěry veřejnosti. Amerika se zmítala v krizi
a bylo nutné vytáhnout eso z rukávu.
Obama slíbil rychlé ukončení válek a návrat vojáků domů. Sliboval,
že zruší dohody NAFTA a GATT. Amerika jásala nad znovuzrozením
opravdové demokracie. Vždyť koho by to před pár roky napadlo, že
3
Spojené státy jsou tak svobodné, že se dopracují až k černošskému
prezidentovi z Afriky? Většina Američanů proto ráda uvěřila ve
změnu. Netušili, že už v tu dobu jim onen černý muž vědomě lhal.
Už tehdy věděl, že bude pouze plnit přání Bilderbergu – Nového
světového řádu (anglicko-amerického světového impéria) jako
aktuální cesty k planetární nadvládě.
Bankokracie podle Lincolna
Abraham Lincoln varoval před těmito bankéři nejen Ameriku, ale
celý svět, a právě či především proto byl podle mnoha zasvěcených
zavražděn. Připomeňme si, co řekl:
,,Mocnosti peněz okrádají národ v době míru a kují proti němu pikle v
dobách bídy. Jsou despotičtější než monarchie, povýšenější než
despocie, sobečtější než byrokracie. V brzké době vidím blížit se krizi,
která mě znepokojuje a způsobuje, že se třesu o bezpečnost své země. Na
trůn moci byly posazeny korporace. Následuje doba korupce a finanční
vlády nadtouto zemí. Budou usilovat o to, aby prodloužily svou vládu
apely na lidské předsudky, dokud nebude soustředěno bohatství v rukou
hrstky a republika nebude zničena.“
A stalo se, že Wall Street zničila střední třídu. Po vraždě Kennedyho
převzal moc Wall Street a nastala destrukce Ameriky. Dnešní vláda je
nejvíce extrémistickou, jakou kdy USA měly. Obama vytvořil celou
vládu ze žoldáků Wall Streetu. Není tam nikdo z průmyslu, obrany,
odborů, jen finanční oligarchové a všichni jsou na seznamu Bilderbergu,
nebo Trilaterální komise, popřípadě obou „institucí“.
Poslední prezident
Kennedy byl posledním skutečným prezidentem USA. Protože však
bojoval proti Federálnímu rezervnímu fondu (FED, americká centrální
banka v soukromých rukou, pozn. red.), chtěl ukončit válku ve
Vietnamu a prosazoval kosmický program, byl oligarchy odstraněn.
Obama už je jen další loutka v rukou mocných. A dnes se ti Američané,
kteří si ještě úplně nezacpali mozek hamburgery, stydí za svou vládu a
prozíraví lidé ve světě se jí hrozí.
Uvědomme si, že před zvolením Obamy byla Amerika na pokraji
nepokojů a možná i povstání. Dnes to opět začíná vřít. Podle některých
průzkumů má v USA větší popularitu Putin, než Obama. Ferguson
v ohni, Detroit v bankrotu a nálada z nesplněných slibů se zhoršuje.
70 miliónů Američanů je na potravinových lístcích. A Obama se tím
nezabývá, ale zbrojí a válčí. FEMA má v celé zemi připraveny statisíce
4
plastových rakví, armáda je dle nového zákona oprávněna zasáhnout
proti vlastnímu obyvatelstvu.
Americkým finančním oligarchům se prostě situace začíná stále více
vymykat z rukou. Jejich plány přerostly hranice jejich vlastní
nenasytnosti. FED nás zasypal bezcennými dolary a Východ řekl
dost. Vznikl BRICS, který Americe vzkazuje: Obchodujte si, ale bez
nás, nebo za naše. To je ovšem pro USA katastrofa. Potřebují
východní suroviny a na světové výrobě jsou také závislé.
Ruský národ je zvyklý na těžké chvíle a umí přežít s minimem.
Zkuste ovšem někdo říci běžnému Američanovi, že se na pár let
uskrovní pro budoucí blaho země. To raději vládě kývne na válku
na Ukrajině. Stejně ani neví, kde to je. Nechci podceňovat americký
národ, ale bohužel se tak v posledních dobách již nejednou projevil.
Znovuzrození studené války
Faktické znovuvytvoření „studené hranice“ mezi Evropou a
Ruskem bylo posledním výplodem strategie mocných ve snaze o
záchranu dolaru. Šlo o to destabilizovat Rusko a stáhnout evropský
trh pouze na americkou stranu. Bohužel však Evropská unie je dnes
zbídačelý spolek v rukou Bilderbergu a poslouchá jak čínský
školáček. Odměnou nám tak bude krize, která pokud rychle neskončí
nesmyslné sankce, nás může stáhnout až na dno. A naši národní
uklidňovatelé s tím nenadělají lautr nic. Ameriku to nezachrání,
protože s chudým příbuzným se těžko obchoduje. Lze od něj sice
levně nakupovat, ale těžko se mu prodává.
Obama tak bude stále v těžší a těžší situaci a je jasné, co má za úkol :
Pokusit se za každou cenu vyprovokovat Putina k nějaké chybě, aby
dostal záminku k válce. Vše k tomu připravuje. V Polsku a na
Slovensku už cvičí američtí vojáci, v regionu se chystá velké cvičení
NATO. Stratégové musejí postupovat co nejrychleji, než případně
vyhasnou boje na Ukrajině, a zmizí tak příležitost pro záminku ke
konfliktu.
Americkému národu nepřeji v žádném případě nic špatného, ale je to
právě jen on, který může Evropu a svět zachránit od války. Americké
povstání by mohlo zastavit Obamu v boji na jiných kontinentech.
Obama to samozřejmě ví. Právě tak dobře si však uvědomuje, že právě
včasným zahájením války v Evropě má šanci odvrátit povstání v zemi, o
níž neprůkazně tvrdí, že je jeho vlastí.