MAFIÁNSTVÍ, ZAPRODANOST POLITIKŮ, ZLODĚJINA, PARALÝZA STÁTU  A NETEČNOST VŠECH OKRÁDANÝCH – ÚVODEM, SHRNUTÍM I ZÁVĚREM.

To, co si zde můžete přečíst, je jen několik postřehů ze současnosti naší společnosti, zdevastované mravně, hmotně i ideově bezohlednými a dokonale nemravnými mafiány. Oni ovládají všechny politické strany, které mají, měly, nebo mohou mít účast na vládě. Ovládají státní, komunální, justiční, policejní a další úředníky. Všechny je ovládají penězi, jež tvoří jen malé procento z toho, co si díky jejich ochranné roli beztrestně přivlastňují. Z našeho!
Navodili tak psychózu beztrestnosti pro každého, kdo chce krást a je ochoten koupit si příslušného úředníka.
Navodili tak psychózu zoufalství, beznaděje a letargie společnosti.
Navodili tak úplný rozvrat politiky, vládního řízení, odpovědnosti, hospodárnosti a zákonnosti.
Navodili tak atmosféru vědomého směřování k rozvratu státu a k jeho krachu v nejbližší budoucnosti.

Vláda věcí tvých se k Tobě navrátila, ó lide český, ale Ty jsi jí pohrdl.
Teď sklízíš „v pohodě“ plody své naivity a pošetilosti.
Dobře nám tak!
Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. „Národ, který nechce bojovat za svou svobodu, není jí hoden.“ (Mussolini) ooo O ooo

PŘESOUVÁNÍ PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DO SOUKROMÝCH KAPES A VÝSMĚCH NÁRODU :
Příběh první
Zpráva z tisku, deník Metro, 8. 7. 2011: „Nedotažených šroubů, které před měsícem… je více, než se čekalo. Jejich dotažení bude stát 154 milionů Kč.“ Hle, jak je možné ty hloupé Čechy napálit. Ty miliony si dají do kapes příslušní činitelé drah, a to není špatný nápad. Peníze neleží jen na cestě, ale i na kolejích. Kolik takových případů v našem hospodářství ještě čeká na své chytráky?
U jiného národa, stejně jako u našeho před 20 lety, by tomu bylo tak:
Za každý šroub někdo odpovídá. Ten, jehož šroub byl nedotažen, jej okamžitě a zdarma dotáhne, dostane padáka a půjde k soudu pro čin obecného ohrožení z nedbalosti. Stejně tak jeho přímý nadřízený. A padáka dostane i nadřízený toho nadřízeného a všichni až třeba po ministra. A už nikdy se nesetkají v tom jiném národě s povoleným šroubem. Inu, není národ jako národ.

Příběh druhý
Zpráva na internetu od: Alex Koenigsmark
„Velmi štědře se ke svým zaměstnancům zachovala společnost IZIP, která spravuje elektronické zdravotní knížky. Loni totiž vyplatila svým devíti zaměstnancům 59 miliónů korun. Každý z nich si tak vydělal průměrně  546 tisíc korun měsíčně,  a to převážně z peněz pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)."
Zprávu přinesla čtvrteční Mladá fronta Dnes (MfD) s odvoláním na výroční zprávu společnosti. Paradoxem je, že zmiňovaných devět zaměstnanců dostávalo takovéto částky i přesto, že projekt elektronických zdravotních knížek nefunguje tak, jak by měl. Zdravotní údaje o pacientech totiž sdílí přes internet jen minimum lékařů. Navíc měla firma po odečtení platů zisk jen pět miliónů.

„Je to velmi nadprůměrné odměňování, i když pro mě je důležitější, aby služba začala přinášet úspory. Teď je evidentní, že systém nefunguje. Ordinace aktivně nespolupracují,“ řekl šéf správní rady VZP a poslanec ODS  Marek Šnajdr, někdejší náměstek ministra zdravotnictví, který naznačil, že pojišťovna by IZIP mohla začít dávat méně peněz než dosud.“ Citát Lidových novin. No comment. A vlastně ano: jaké odměny asi pobírají členové správní rady a komu IZIP patří? Majitelé se jmenují Cabrnoch, Ouzký a Hronek. Milan Cabrnoch je europoslanec za ODS, Miroslav Ouzký je také europoslanec za ODS a Pavel Hronek je podnikatel. No comment.
A já, který k tomu mlčím, jsem vůl! Comment.

Příběh třetí
Opět deník Metro. 13. 3. t. r. Pan Karel Janeček v poslední době velmi zbohatl. A to svou konstrukcí programu na bázi vysoké matematiky, který bleskurychle reaguje na měnící se ceny akcií na londýnské burze. Stále nakupuje a prodává a stále vydělává. Zbohatl tedy svým důvtipem, a to je ohromné. Obdivuji, a přesto, že jsem Čech, nezávidím. Přeju mu ten úspěch ze srdce a jsem na něj hrdý.
Tento obdivuhodný člověk je konsternován strašlivou korupcí v ČR.
Založil nadační fond pro boj proti korupci, z něhož mohou dostávat odměny lidé, co nahlásili korupci. Spíše než odměna je to podpora za příkoří, jemuž bývá takový člověk vystaven. Viz pan Michálek.
Žádost o registraci zamítla justiční úřednice, jen náhodou, která bývá někdy blbcem – příjmením Janečková. V rozporu se zákony i rozumem odvolání p. Janečka vyřizovala táž paní a její výrok, jímž registraci znovu zamítla, vstoupil do historie světového soudnictví: „Boj proti korupci není v ČR ve veřejném zájmu,“ přiznala ta dobrá paní. Tak nevím. Je to statečná žena a tímto provokativně upozornila na narubyobrácení české justice, nebo je to naopak jen obraz IQ lidí úmyslně vybraných do úřadů jako poslušné stroje?
Tak jak tak je to k vzteku, ale „hin se hukáže!“

Nikoli příběh, ale nedokončené dějství za čtvrté:
Máme vládu, máme parlament, máme senát, máme presidenta, máme policii, máme justici, máme politické strany a máme ještě i novináře se sdělovacími prostředky.
To všechno si platíme, abychom dobře žili a pracovali, plodů své práce v klidu užívali a svým potomkům kvetoucí vlast předávali.
Nebo je tomu jinak?
Teď se přemohu a bez sprostých slov si odpovím.
Je to úplně naopak!
Naše vláda a všechny státní orgány pracují proti nám, proti svým chlebodárcům!!!
To okupační protektorátní vláda, nepřítelem naším nám dosazená a špicly hlídaná, ta dělala co mohla, aby nám utrpení mírnila. A přesto, že byla zlou mocí kontrolovaná, perzekuovaná, že jeden její předseda, generál Eliáš byl za práci pro národ zastřelen, dělala, co mohla, aby lidu svému obětavě sloužila.
Jaký to paradox, když naše, po padesáti letech temna, konečně svobodně volené orgány, jimž je námi umožněno svobodně konat dílo pro lid, tento zdroj veškeré moci, nás, místo služby nám, pro nás a pro národní budoucnost – okrádá, obelhává, a žene do dluhové pasti, jež znamená konec suverenity, život v otroctví a bídě.
Paradox a hnus. Každý ten ti, lide, odtečou miliony a miliony kapek tvé krve: korun českých, jako úroky za to, co ti bylo ukradeno.
Jak dlouho to chceš snášet, lide český? Do té doby, než se půjdeš pást?

Stanislav Vrbík, Zlín