Média na celom svete strašia, ako ochorenie COVID-19 vyvoláva tisíce úmrtí. Následne sa tieto počty úmrtí spolu s „novými pozitívnymi prípadmi“ využívajú na stále sa rozširujúce obmedzenia a okliešťovanie ľudských práv.

Britský dátový analytik Ivor Cummins, špecializujúci sa na oblasť bio-inžinieringu, podrobne vyhodnotil dáta nadmerných úmrtí v Anglicku počas celej pandémie. No a to, čo objavil, všetkým vyrazilo dych.

Více zde: Toto musíte vidieť: Nezabíja kovid, ale lockdowny, hlavne mladých ľudí! (badatel.net)