Jsme troubové, že si necháme líbit to, co se tady děje, „jsou nás 3 miliony důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby“.
Proč to nezkusit?
V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že:
– bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu (nulová tolerance) ne kam vítr tam plášť, a brát vážně názory občanů
– okamžitě „rekonstruuje“ Českou televizi (buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zruší ČT zcela.) Jsou televize, které i bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle
– okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naši zemi (nic nemožného – jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k ostatním občanům, tečka)
– okamžitě zruší bez náhrady všechny „neziskové organizace“ v naši zemi, stát získá okamžitě desítky miliard ….
– okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 89 nás bylo o třetinu více a stačila 1. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí)
– okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. (Je nás 10 milionů, což je ve světě větší město, a živí se zde 98 vysokých škol a v nich se „potí tisíce nepostradatelných pedagogů“. Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!)
– zkvalitní výuku na vysokých školách, zrušit nesmyslné studijní obory jako např. Genderová studia apod., zajistit, aby diplomové práce byly smysluplné a přínosné pro společnost a ne jako např. Genderové aspekty gay pornografie nebo Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec (na další perly se můžete podívat zde: http://www.white-media.info/akademicke_bahno.html ). Tyto nesmysly jsou placeny z daní, tedy z prostředků nás všech.
– zajistí zrušení inkluze ve školství
– zajistí, zavedení referenda k zásadním otázkám (včetně vystoupení z EU),
– okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, eventuelně na „Letiště Praha“
– zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví odborníka s vysokoškolským vojenským vzděláním (Kvalifikací nesmí být „Modrá knížka“, nebo jakési komické vzdělání, které s armádou vůbec nesouvisí.)
– prosadí zrušení senátu a počet poslanců upraví na počet 99 osob
– zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také „dospělí“ lidé s potřebnými životními zkušenostmi (Není možné, aby veřejně pouštěli své moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v postpubertálním věku. A takovými se to zde jenom hemží – a proto jsme tam, kde jsme….)
– zákonem zajistí zavedení Etického kodexu politika, při jehož porušení danému politikovi okamžitě, bez jakýchkoliv dalších procedur, končí mandát, končí ve své funkci
– zajistí možnost odvolání kteréhokoliv politika v průběhu jeho mandátu
– zajistí ukončení financování politických stran ze státního rozpočtu
– zajistí zrušení imunity
– zajistí zavedení zákazu kumulace – souběhu funkcí
– zavede pořádek v justici (na soudech a státních zastupitelstvích)
– realizuje zrušení církevních restitucí (Po zrušení ihned upraví vztah církví ke státu obecně. Podle průzkumu z r. 2011 je v ČR jen 20,6% věřících. Pokud kdokoliv potřebuje i v jedenadvacátém století ke svému životu církev, tak proč ne. Ale za vlastní. Dotace této bohulibé činnosti by měli v rukou jen a jen věřící.)
TAKŽE, V ŽÁDNÝCH PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH NEVOLME STRANU, KTERÁ SE 25 LET VE VLÁDÁCH PODÍLELA NA DEVASTACI NAŠÍ VLASTI! ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP O9
Chceme-li konečně pozitivní změnu, nesmíme už v žádných volbách volit nikoho z těchto „expertů“ a stran! A to se týká i hnutí ANO ( Jen se dobře podívejte na internet jak Babiš z počátku vystupoval jako „vítač“ migrantů a když viděl, že většinová společnost má jiný názor, změnil kabát, ale přitom hnutí dál samo dělá „vítačskou“ politiku přes své lidi jako je např. Stropnický, R.Pelikán, M. Komárek, Zlatuška, Jourová, Telička a další )
Měli bychom být odpovědnější při volbě poslanců do Evropského parlamentu (pokud bude existovat).
Poděkujme se „duševním gigantům“ L.Niedermayerovi, J. Štětinovi, J. Pospíšilovi, I. Gabalovi, A. Šabatové a jim podobným mudrlantům.
Ve vrcholových funkcích státní správy by měli pracovat zkušení – dospělí lidé, kteří mají důvěru občanů.
Nevolme stále dokola „profesně neúspěšné“ právníky, lékaře, bankéře, dnes už „politiky z povolání“ a podobné „experty“, pro které je politika především zlatý důl.

Zdroj: https://proevropu.com/toto-si-mezi-sebou-rozesila-3-miliony-duchodcu-kteri-by-v-cr-mohli-rozhodnout-volby-budete-zirat/