Demokratický systém současnosti je ve své podstatě mediálním show, ve které hrají stále větší roli peníze. Prezentovaná politická řešení většinou slouží pouze jako povinná dekorace.

Vítězové voleb sestavují koalice především na základě ziskového potenciálu jednotlivých ministerstev a úřadů. Tzv. lobisti investují do politiky. Podporuji svoje „hráče“, kteří přinášejí do politických stran peníze. Následně si vybírají zisky ovlivňováním politiky. Ovlivňují získávání veřejných zakázek, ovlivňují i vznik poptávky po zakázkách. Často ovlivňují i zákony, které přinášejí zisk nepřímo.

Většina korupčních afér je výsledkem konkurenčního boje lobistů. Jeho důsledkem jsou i výměny úředníků i ministrů (V roce 2009 vedl spor lobistů i k pádu vlády). Policejní vyšetřování vede většinou do ztracena. I kdyby bylo úspěšné, systém mocenskoekonomických vazeb skrývajících se za politiku nenaruší.

Doprovodná mediální show vytváří iluzi politického boje. Ve skutečnosti se „práce“ jednotlivých vlád téměř neliší.

Je velice těžké zavedený systém narušit. Zneužívání a rozkrádání našich peněz však lze celkem významně omezit.

Stačí prosadit zcela transparentní veřejnou správu. Všechny výdaje z veřejných peněz musí být zveřejňovány už v okamžiku záměru. Zcela veřejné musí být detailní nákladové informace o všech veřejných zakázek. Jistě se najde dostatek firem ochotných pracovat pro stát zcela transparentně.

Otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Moderní technologie nám daly jedinečnou možnost státní hospodaření dokonale zprůhlednit.

Transparentní stát musí být tvořen transparentními organizacemi:

Transparentní organizace je standard poskytování informací o hospodaření a činnosti organizací. Všechny subjekty placené z veřejných zdrojů musí být transparentní. Nakládají s našimi penězi, uzavírají za nás smlouvy, disponují našimi dokumenty. Výroční zpráva nám skutečně nestačí, prosazujeme svobodný přístup k informacím, k němuž technologie digitálního věku vytvářejí příznivé podmínky. Všechny dokumenty transparentních organizací musí být snadno přístupné na Internetu.

Transparentní organizace

  • zveřejňují všechny informace z vlastní činnosti na Internetu (včetně účetnictví s doklady, obchodních smluv, majetkové struktury, rozhodnutí orgánů, zápisů z jednání), které nejsou vyloučeny podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
  • hospodaří výlučně přes transparentní bankovní účet, který zveřejňuje banka okamžitě na Internetu,
  • provádí výběrová řízení veřejně ve dvoustupňovém řízení,
  • uplatňují účinné vnitřní mechanismy pro kontrolu a vynucování pravidel transparence.

Transparentní organizace musí všechny zakázky zadávat ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni vyhlásí odůvodněný návrh zadání, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky. O výběru rozhodne výběrová komise na veřejně přístupném jednání způsobem stanoveným v zadání. Všechny obchodní smlouvy, nabídky a záměry budou na Internetu zveřejněny ještě dostatečnou dobu před tím, než nabudou účinnosti.

Podle modelu transparentní organizace musí fungovat všechny úřady, zdravotní pojišťovny a městské podniky, stejně jako politické strany a občanská sdružení, které chtějí dostávat veřejné dotace.

Pro splnění povinností transparentní organizace nechá stát vytvořit svobodný software, který transparentní organizaci maximálně zjednoduší plnění povinností a ušetří náklady.

Piráti prosazují bezodkladné nasazení modelu transparentní organizace, který sami úspěšně používají a který vrací do veřejného života důvěru.

Ivo Vašíček

vasicek.blog.iDNES.cz