V Bruselu i v Praze vypukla mezi politiky panika.
Rusko prolomilo plynovou blokádu Evropy. Události
v Bulharsku mají rychlý spád.
Jakmile ruská velvyslankyně v Bulharsku Eleonora Mitrofanová oznámila, že nevidí žádné problémy v obnovení plnohodnotného zásobování Bulharska plynem z Ruska, daly se události rychle do pohybu.
Nový ministr energetiky Bulharska Rossen Hristov nechal zastavit “pro
administrativní nesrovnalosti” výstavbu plynovodu do Řecka, kterou Bulharsku vnutily USA za předchozí vlády Petkova
Američané totiž chtěli do Bulharska přes Řecko dodávat svůj zkapalněný
plyn.
Hned poté Hristov zrušil kontrakty na dodávky plynu LNG, který se měl
přes turecké a řecké přístavy dopravovat loděmi do Bulharska podle smluv uzavřených Petkovem – jako důvod zrušení smluv Hristov uvedl likvidační ceny, které si Bulharsko nemůže dovolit.
A do třetice Hristov oznámil, že dodávky ruského plynu do Bulharska jsou nevyhnutelné, a obvinil předchozí vládu Petkova z úmyslného poškozování, a požádal Rusko o pomoc v boji proti energetické chudobě.
Bulharsko čekají nové volby a všichni politici vědí, že kdo sežene levný plyn a elektřinu, ten vyhraje.
Brusel i Praha se obávají, že po Bulharsku bude obdobný vývoj následovat v Itálii, a potom v celé Evropě.
Rusko i Bulharsko jsou letití spojenci a v politice zachovávají neutrální vztahy.
Ani Hitler nedonutil Bulharsko, aby Rusku vyhlásilo válku.
Bulharsko si stále cení osvobození ze staletí trvajícího osmanského
jha Ruskem.
Podle Putinovy velvyslankyně Eleonory Mitrofanové stačí do Kremlu vyslat posly a zaplatit rubly a hned může být teplo a levno i v Čechách.
Mimochodem, přímé dodávky levného plynu z Ruska už mají sjednané kromě Bulharska také Maďarsko, Rakousko a Německo.
Aby se něco změnilo v Česku, muselo by jako v Bulharsku dojít k pádu vlády bruselského (i amerického) chráněnce Petra Fialy!
Vyhnání od koryt se oni bojí, proto embargo na tak důležité informace !