Vážení – kam sa Európska únia dostala?
Pfizer provízie 760 milionů USD pro manžela Ursuly! A táto drzá podvodníčka si dovolí hodnotiť úroveň demokracie a korupcie v štátoch EU?
MUDr. Ivan David
Každý příspěvek, který obsahuje cokoli o předsedkyni Evropské komise, nedejbože o ma-chinacích s nákupy vakcín či „dojení rozpočtu EU“rodinou von der Leyenů, je striktně cen-zurován a je mu snižován dosah. Proto jsem zveřejnil další díl seriálu o po-divném hospoda-ření EU pod předsedkyní Komise na svém Telegramu!
Dostal manžel Ursuly von der Leyenové provizi 760 milionů USD za unijní nákup vak-cín od Pfizeru?
Mohsen Abdelmoumen sepsal pro web (Ri)Reseau International životopis předsedkyně Evropské komise, ze kterého vyplývá, že na 1. místě je u ní blaho její a její rodiny:
„Od 24. února nezná hysterie evropských vůdců a západního tisku mezí. Je to datum, kdy Ruská federace zahájila svou speciální operaci na Ukrajině. Každý den přináší další díl rozmáchlých prohlášení západních představitelů, která naznačují, že ztratili veškerou předvídavost a rozlišovací schopnosti.
Vůdkyní tohoto zuřivého davu není nikdo jiný, než předsedkyně Ursula von der Leye-nová, kterou Angela Merkelová instalovala do čela Komise, aby unikla problémům, kte-ré by nastaly po četných konfliktech zájmů a machinacích, kterými se vyznačoval její pobyt na německém ministerstvu obrany.
Von der Leyenová má totiž tendenci zapojovat svou rodinu do své politické kariéry a zapojovat své blízké do realizace smluv s okázalými výhodami.
Příkladem jsou smlouvy podepsané ministerstvem obrany v době, kdy byla ministryní, na částky několika milionů eur, na které se měla „podívat“ vyšetřovací komise Spolko-vého sněmu…Ale naneštěstí, SMS a historie rozhovorů von der Leyenové, které mohly sloužit jako důkaz, z jejího telefonu zmizely. Tato velká dáma germánské buržoazie není sice příliš schopná, ale dost mazaná na to, aby vymazala všechny důkazy o své „rozha-zovačnosti“.
Nejen, že je Ursula von der Leyenová neschopná, ale také se utápí v řadě problémů. Ty začaly během jejích studií na univerzitě v Hannoveru v Německu, kde studovala medicí-nu a kde učil její manžel. V r. 2015 antiplagiátorský web VroniPlag Wiki zjistil, že 43,5 % její doktorské práce bylo zkopírováno. Několik významných německých akademiků ji obvinilo z úmyslného plagiátorství, ale po akademickém vyšetřování zahájeném v r. 2016 bylo rozhodnuto, že jí nebude odebrán doktorský titul z důvodu, že nelze prokázat úmysl klamat.
Takže Ursula von der Leyenová ukradla práci někoho jiného, aniž by si to uvědomova-la? Podléhala snad návalům somnambulismu, během kterých dělala kopie? Další pod-vod – její životopis naznačoval, že navštěvovala Stanfordskou univerzitu jako „hostující auditor“, i když tato pozice neexistuje.
Je to jen detail, ale odhaluje osobnost toho, kdo v současnosti vládne Evropě jako nový Führer a který vnucuje svůj diktát milionům lidí, aniž by kdy byl zvolen. Právě také prohlásila, že v klíčových oblastech politiky Evropské unie už jednomyslné hlasování nemá smysl, pokud chce Evropská unie jednat rychleji.
Von der Leyenová už neskrývá své úmysly vládnout jako skutečný diktátor.
Bude se Evropská unie i nadále chlubit svými demokratickými „hodnotami“? Vraťme se trochu zpět. Ursula von der Leyen nastoupila do své funkce na německém ministerstvu obrany v prosinci 2013 a kdy závratné výdaje ministryně upozornily předsedu Účetního dvora, který měl důvod se domnívat, že ministerstvo obrany pod vedením Ursuly von der Leyenové utrácelo spoustu peněz za poradenské služby. Podle Účetního dvora tak ministerstvo obrany v r. 2015 utratilo 100 milionů eur, v r. 2016 pak 150 milionů eur na náklady na konzultace smluv, přičemž byly veřejně deklarovány mnohem nižší částky. Zdá se, že to byla poradenská firma McKinsey, která byla zodpovědná za poradenství ministryni von der Leyenové, aniž by kdy prošla výběrovým řízením.
Snadno pochopíme proč, když víme, že jedním ze spolupracovníků firmy McKinsel byl von der Leyenové vlastní syn David a že se podílel na ziscích společnosti. Svěření pora-denství ministerstva do rukou soukromých společností je nesmírně vážná věc, ale Ursule von der Le-yenové, která vidí pouze své vlastní zájmy a zájmy své rodiny, na takových ohledech zjevně příliš nezáleží.
Podle německého tisku von der Leyenová bezstarostně utrácela veřejné peníze za smlouvy s externími poradci, kteří přicházeli a odcházeli z ministerstva s obrovskými denními sazbami, a navíc měli přístup k důvěrným dokumentům a měli také e-mailové adresy oddělení. Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany utratilo miliony eur za za-kázky udělené těmto externím poradenským fir-mám, byla v r. 2018 pověřena vyšetřo-vací komise organizovaná německým Spolkovým finančním úřadem, aby trochu blíže prozkoumala katastrofální hospodaření von der Leyenové. Kontrolní úřad zjistil několik nesrovnalostí ve způsobu zadávání zakázek a pro účely vyšetřování byly zabaveny 2 telefony von der Leyenové, ale údaje na obou telefonech byly vymazány. V prosinci 2019 podal Tobias Lindner, poslanec Aliance 90/The Greens, trestní oznámení za vymazání dat z mobilních telefonů Ursuly von der Leyenové s odkazem na úmyslné ničení důkazů.
Zdá se tedy, že kromě toho, že je Von der Leyenová recidivistkou, pokud jde o korupci a střety zájmů, má i mánii v čištění svých telefonů. Od té doby, co je v Evropské komisi, se razí kronika jejího „přítelíčkování“ s Albertem Bourlou, šéfem společnosti Pfizer. Vyměnila si s ním totiž esemesky, které nechce prozradit i přes výslovnou žádost evrop-ské ombuds-manky Emily O’Reillyové, která zjistila, že tato Ursula je rozhodně ošklivá tajnůstkářka, tak tajnůstkářská, že všechny své esemesky opět vymazala i celou historii konverzace.
A není to náhoda, jak zjistíme. Ukázalo se, že manžel nové evropské císařovny, doktor Heiko von der Leyen, byl katapultován na lékařského ředitele americké farmaceutické společnosti Orgenesis, která se specializuje na výzkum mRNA a má blízko ke společnos-ti Pfizer.
Z přednosty kliniky v Hannoveru odešel náhle do USA, aby se v prosinci 2020 připojil k vedení společnosti Orgenesis, na samém začátku toho, co se mělo stát pandemií Co-vid.
Plat: 1 milion dolarů ročně pro někoho, kdo nebyl pro tuto práci řádně kvalifikován.
Ale zdá se, že u von der Leyenů je rodinnou tradicí vplížit se na lukrativní posty. Od té doby probíhala jednání mezi Ursulou von der Leyenovou, jejím manželem a šéfem spo-lečnosti Pfizer prostřednictvím výměn SMS. A 8. května 2021 podepsala Ursula von der Leyenová jménem Evropské komise smlouvu na nákup 1,8 mld. dávek vakcín. Cena transakce dosud nebyla zveřejněna, ale odhaduje se na 36 mld. dolarů, které samozřejmě zaplatí evropští daňoví poplatníci. Kdo je u vyjednávání smlouvy, dostane provizi, a proto Dr. Heiko Von der Leyen obdržel „výkonnostní bonus“ ve výši 760 milionů dola-rů.
Poslanci Evropského parlamentu, kteří se snaží objasnit tajemné obchody mezi Komisí a společností Pfizer, obdrželi – ale v omezeném čase na prostudování a se zákazem poři-zování poznámek – kopii smlouvy, ale 1/2 z 90 stran zmíněné smlouvy byla začerněna a pasáže související s nejdůležitějšími prvky, jako jsou ceny a doložky o odpovědnosti tý-kající se vedlejších účinků, nebyly přístupné. Její nástup do předsednictví Evropské komise jí zjevně stoupl do hlavy, protože Ursula von der Leyenová provedla v evrop-ských institucích skutečný převrat tím, že přijala rozhodnutí, která nejsou v její kompe-tenci coby předsedkyně EK, jako je mimo jiné zákaz ruských sdělovacích prostředků RT a Sputnik. Rozhodla také o zasílání zbraní na Ukrajinu, přičemž to samo o sobě před-stavuje skutečné vyhlášení války Rusku, které nespadá do působnosti Komise a které je zcela v rozporu se Smlouvou o EU. Von der Leyenové je to ale jedno a se zběsilým zápa-lem pokračuje v drancování evropských institucí. Protože také devastuje evropskou ekonomiku uvalením groteskních sankcí na Rusko, jejichž bumerangový efekt bolestně ovlivňuje obyvatelstvo evropských zemí.
Od zahájení speciální operace Ruska poslala na Ukrajinu 4 miliardy eur, zatímco Evro-pané vidí, jak rostou ceny energií a paliv, a bojí se, zda budou schopni platit účty za to-pení a natankovat auto cestou do práce.
Dnes je Von der Leyenová ve válce proti Rusku, a nutno říci, že ve válce proti národům Evropy, které uvrhuje do záhuby a recese.
Je velmi spřátelená s klaunem Zelenským, kterému posílá peníze od evropských daňo-vých poplatníků na zbrojení a kterému slíbila vstup Ukrajiny do evropského společen-ství. S možností, že Ukrajina jako stát přestane existovat tím, že se rozdělí na 2 části, západ se vrátí Polsku a východ se vrátí k Ruské federaci, si člověk klade otázku, které z ukrajinských území se připojí k Evropě.
Ursula von der Leyenová je ale i nadále přesvědčena, že svou válku proti Rusku vyhraje i s rizikem zavlečení celé Evropy do bezprecedentní krize. Zatím se jí daří proplétat se vyšetřováními a vyhýbat se spravedlnosti.
„Je nejvyšší čas, aby se národy Evropy probudily z omámení, do kterého je uvrhl fašis-tický režim evropských „elit“, protože to, co se rýsuje na obzoru, může klidně znamenat konec Evropy a začátek chaosu.“, napsal web Reseau International.
Ivan David, Facebook