Podľa nových dát z amerického Centra pre kontrolu ochorení (CDC) sú hlásené tisíce ľudí, ktorí po podaní vakcíny na COVID-19 od firmy Pfizer nie sú schopní vykonávať bežné denné aktivity alebo si vyžadovali odborné ošetrenie.

Více zde: USA hlásia tisíce negatívne postihnutých ľudí po COVID-19 vakcíne (badatel.net)