V každé oblasti potřebujeme odpustit vinu druhým a uznat a vyznat vinu svoji

Chtěl bych vám na stručných osudech své rodiny ukázat na někdy složité vztahy mezi Čechy a Němci a jak to může určovat naše myšlení.

Po meči

Již v dětství jsem slýchal o svém pradědovi, který byl českým vlastencem. Žil v Litoměřicích ještě za Rakouska-Uherska, a protože odmítl dávat svoje děti do německých škol, musel odejít z velmi dobrého zaměstnání ve sladovně pivovaru. Protože nechtěl, aby jeho děti byly poněmčeny, posílal je do české školy pro českou menšinu, a proto musel vykonávat pouze nádenickou práci. V zimě lámal a vozil led z Labe do pivovaru, v létě sklízel obilí. Pracoval také v kamenolomu na Radobýlu, kde je dnes odkrytá stěna čediče s rozpadem do nádherného vějíře (je to přírodní rezervace).

Více zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/uvaha-cesi-a-nemci-nase-koreny-a-prava-dsl-/p_spolecnost.aspx?c=A171201_224726_p_spolecnost_wag