Ve večerním zpravodajství ČT 24 dne 15.7. t.r. utekl nepozornému odpovědnému redaktorovi záběr, který v žádném případě nesměl být vysílán.

Jeden řecký poslanec pronesl památnou větu: Volíme podle zájmu této země, nikoli podle stranické disciplíny.

Mohl bych nechat na čtenáři, ať si sám učiní závěr z této prosté, ale světoborné věty. Vím už ale, že s českým („většinovým“) občanem nepohne vůbec nic. Pokusím se tedy o upozornění aspoň občanů nevětšinových, kterým to mohlo ujít.

Ten poslanec jednoznačně vyjevil, že hlasování podle zájmů země, ( tedy podle těch „vládnoucích“ občanů), se normálně nikdy nekoná. Hlasuje se vždy podle přání stranického vedení a říká se tomu  stranická  d i s c i p l í n a!

Pouze v případě takové tragédie, jako je nesplatitelné státní zadlužení (díky stranickým vedením v minulosti) a reálné hrozby státního krachu, by se podle mínění toho vlasteneckého poslance měla udělat výjimka, a hlasovat v zájmu „vládnoucího lidu“, i když stranické vedení velí jinak.

Proč se odhodlal k této výzvě? Podle mne ze strachu o svůj mandát. Potřeboval, aby spolu s ním hlasovalo proti stranickému vedení co nejvíc kolegů poslanců, protože jako jedinec by proti straně neobstál.

  1. S.:

Říkáme si, a ve světě je tomu stejně, že jsme demokratická země. Jak jste mohli nyní usoudit, není to pravda.

„Vládnoucí lid“ ve volbách vybírá podle kandidátek politických stran. Poslanci jsou tak zvoleni na návrh strany a dostávají obrovské platy. Korupční platy a vlastně takto „z milosti“ strany, ne od lidu.. Podřizují se tedy ze zištných důvodů „stranické disciplíně“, aby si stranou přidělené posty udrželi i do budoucna.

Tím je demokracie pohřbena a nedivme se, že většina občanů k volbám ani nechodí. Proč, když vládnou zkorumpované (přijímají „sponzorské dary!!!) politické strany prostřednictvím zkorumpovaných poslanců?

Kdybychom chtěli posloužit své zemi, jako onen řecký poslanec, museli bychom se angažovat v politice proti právu politických stran stavět k volbám kandidátky. Ty by měl stavět nepolitický státní úřad, chráněný před vlivem stran.

16. 7. 2015    Vrbík, Zlín