Divím se, že si politické strany před volbami nedaly do svých volebních programů heslo: Slibujeme, že to tady všecko rozkrademe.

Neuplyne snad ani jediný týden, aby se v médiích neobjevila nějaká kauza spojená s tím, jak naši politici kradou. Ministři „lítají“ ze svých postů jeden za druhým a po hospodách se veřejně mluví o tom, že politické strany si inkasují z každé veřejné zakázky až 20% všimného pro sebe, a jak se zdá, funguje jim to spolehlivě, a to již hezky dlouho.

Nedávno jsem si koupil pár zajímavých knih- Kmotr Mrázek, Superguru Bárta a Mafie v Praze, no to vám je zajímavé čtení! Kam se hrabou detektivky, tohle je úplně jiná třída, a to hlavně z toho důvodu, že lidi, o kterých se tam píše, jsou mnohdy významní představitelé naší země. Akorát mně není jasné, kdo u nás vlastně vykonává policejní práci, jestli spisovatelé a novináři nebo policie. Z obsahu uvedených knih zatím vyplývá, že to jsou ti první. Policie zřejmě nemá tu správnou motivaci. V každém případě navrhuji, aby tyto knihy policejní president, nebo rovnou Ministerstvo vnitra, koupilo příslušným policejním sborům jako povinnou, naučnou četbu. Určitě jim to v jejich usilovné práci pomůže.

Můžeme si položit prostou a naivní otázku: Proč to tak je? Dá se odpovědět asi takhle:

V čele našeho státu máme „Vaška votočpéro“, který prohlásil, že neví, co jsou černé peníze, premiérem jsme tu měli ajznboňáka, který to holt umí s akciemi, a také šikovné spisovatele, kteří když vydají jakýkoliv blábol, stane se z něj nejprodávanější bestseller. Máme i ministry, kteří si nemohou vzpomenout na své majetky v zahraničí nebo na milióny odkloněné před manželkami, dále hejtmany, kteří nejsou schopni vysvětlit své příjmy a majetky, občas pustíme z basy nějakého toho prince, i přes to, že to je pedofil, máme i takové machry, že dokážou přivést ke krachu i instituci, jakou je Sazka, a v neposlední řadě také systém na kupování státních postů, presidentským křeslem počínaje, přes ministerské posty a různé tituly a úřednickými posty konče. Vysocí státní úředníci využívají státní rezidence za hubičku, předražené státní zakázky, nejvyšší ceny skoro všeho, ale také jedny z nejnižších platů, potraviny, které nestojí za nic, dva tunely Blanka, jedny z nejvyšších daní v Evropě, nemáme skoro žádné učně, podivné zdravotnictví, půl milionu nezaměstnaných, spoustu gastarbeiterů, mraky bezohledných exekutorů, lichvářské banky, jednou tolik úředníků než skutečně potřebujeme, předražené a odfláknuté dálnice, nevymahatelné právo, zadlužený stát, firmy a domácnosti, drahé energie, diskriminovaný venkov, kupujeme zbytečné předražené gripeny a pandury a kdoví co ještě, nefunkční europoslance, kteří jsou ale za vodou, ČEZ, který financuje politické strany, také máme zbytečný senát, benzín a naftu, na kterých nás stát obírá o 54%, miliardy ulité v zahraničních bankách, ke kterým se nikdo nehlásí, neumíme čerpat evropské dotace, zkorumpované politiky a o tomhle všem se dozvíte ve kdejaké putyce nebo na tramvajové zastávce. Většina národa o těchto nepravostech ví, a když přijdou volby, opět dá hlas těm, co kradou. Nepřipadá vám to všechno absurdní?

Myslím, že již dlouho si mnozí z vás kladou otázku: Co se to s tou naší společností děje, co se to s námi všemi stalo? Kam se ztratila obyčejná lidská slušnost a kde se bere tolik sobectví a bezohledné chamtivosti? Zdá se, že lidstvo je infikováno virem, ve kterém hrají hlavní roli negativní vlastnosti. Být obyčejným slušným člověkem se v dnešní době prostě nenosí. A naši političtí představitelé nám to dnes a denně připomínají.

Pokud necháme volný průchod negativním záporným vlastnostem, u našich politiků pevně usazeným, nelze v žádném případě očekávat pozitivní odezvu neboli zpětný pozitivní efekt.
Jen hlupák se může domnívat, že negativní přístup k životu mu může přinést něco prospěšného.
Ono stačí jen málo k tomu, aby nám naše společnost zase správně fungovala. Pojďme se řídit jednoduchým principem pěti – N.

Nelhat
Nekrást
Nepodvádět
Neubližovat
Neškodit

Těchto pět prostých slov je schopno anulovat, zastavit a vyseparovat negativní jednání a jeho celospolečenské důsledky z lidského života.
Každý ale musí začít u sebe.
Pokud k těmto pěti N přidáme „pomáhat a chránit slabší“, zvedne se rovněž pozitivní efekt v sociální oblasti. Pokud se někdo domnívá, že se ho tato oblast netýká, velice se mýlí. Právě bezpráví a pocit bezmocnosti u poškozených nebo slabších a méně zdatných jedinců je mnohdy příčinou k zažehnutí nenávisti a zloby vůči jednotlivcům, skupinám nebo celému systému. Jaké to má důsledky všichni dobře známe z historie, ale v poslední době i ze současných světových událostí, které nasvědčují blížícím se neodvratným změnám. Změňme sami sebe a tuto pozitivní energii předávejme dál. Ne tím, že ji budete někomu násilím vnucovat, ale jen tím, že ji budete sami realizovat. Pozitivní neboli plusová energie má 3x vyšší hodnotu než negativní, tedy minusová. Na těchto základech je založen celý náš svět. Energetické siločáry naší země proudí od severu k jihu, tedy od záporného pólu k plusovému pólu. Plus má několikanásobně vyšší energetickou hodnotu. A to samé platí o veškeré hmotě, ze které pochází celý náš svět, a to až po atomární rozměry.
Ale pojďme se na to podívat z jiného konce. K prosazení fašismu, komunismu a dalších scestných ideologií, neboli zla, stačilo u všech postižených národů, aby se do čela prosadil jednotlivec a za pomoci falešné ideologie a malé skupiny stejně smýšlejících zlotřilých kumpánů, u kterých v drtivé většině převládají záporné, negativní a bezohledné vlastnosti, uskutečnil své dílo zkázy. Tato zhoubná infiltrovaná nákaza krmená strachem a pocházející většinou od jednotlivce, disponujícího dominantní zápornou energií, se začne šířit geometrickou řadou jako rakovina. Důsledky – potlačení základních lidských hodnot, šíření strachu a miliony mrtvých po celém světě.
Otázka zní: „Jak se to mohlo stát? Co se pokazilo a kdo za to nese odpovědnost? Zfanatizování skupin lidí a celých národů provází lidstvo od nepaměti.
Může za tyto tragedie skutečně jen záporná energie, která je nazývána „negativní vlastnosti lidí“? A co dělali lidé s pozitivními vlastnostmi? Zaspali? Nechali se zmanipulovat, ukecat, zastrašit a posléze převálcovat morálními bestiemi? Na toto už není tak jednoduchá odpověď.
A přes tyto veškeré útrapy a morální bahno, kterými si lidstvo již několikrát prošlo, se vždy lidstvu podařilo zmobilizovat lidské morální pozitivní síly a zbavit se infikovaného zla.

Dnešní doba je možná jiná, ale v mnohém se v ničem neliší od té minulé. Stále je zde pozitivní a negativní energie, která se projevuje v lidských vlastnostech a je jen na nás, které z těchto energií dáme volný průchod neboli zelenou.
Pokud se dokáže šířit zlo s takovou razancí, jako je třeba diktatura fašismu nebo komunismu, nebo současný politický marasmus, dokáže to i dobro, které je obsaženo v pozitivních vlastnostech lidí, jen je k tomu třeba vytvořit potřebné podmínky, anebo naordinovat naší politické reprezentaci účinný léčebný proces. Je třeba zvážit, zda naše společnost již není infikována prudkým jedem, a zda tedy není třeba spíše aplikovat silnou dávku protijedu formou zásadní změny ústavy a celého právního systému. Jedná se zejména o jednoduché srozumitelné právní normy a řád, který bude prosazovat zásady morálky a etiky. Prosazování těchto pozitivních, pravdivých a spravedlivých hodnot se musí chopit slušní a čestní lidé s pozitivními charakterovými vlastnostmi, kterých je v lidské společnosti drtivá většina. Je velice pravděpodobné, že pokud jste došli ve čtení tohoto dokumentu až sem, že to budete možná právě vy, kdo se může chopit zodpovědného úkolu při ochraně dobra před zlem.
Jsem hluboce přesvědčen, že za pomoci seskupení jednotlivců s pozitivními vlastnostmi a schopnostmi, kteří se ve svém životě řídí svědomím a jednají tak, aby šli ostatním příkladem, lze nasměrovat společnost správným směrem. Lidé s těmito vlastnostmi jsou schopni pomoci lidem na této zemi prosazovat pravdivý obraz a pozitivní systém, který umožní postupné přijetí a zakotvení morálních hodnot a slušnosti do jednoduchého a srozumitelného právního státního řádu.
Stačí opravdu jen chtít. Je obrovskou chybou si myslet, že to za mě udělají ti druzí. Neudělají. Neboť i oni si myslí, že to za ně někdo udělá.
Je třeba nastavit politikům zrcadlo pravdy a začít bojovat proti současnému stavu. Lidskou slušnost a pozitivní hodnoty je ale třeba neustále chránit a pečovat o ně, neboť druhá strana, ta „zlá“, se bude neustále snažit je křivit, degradovat, zesměšňovat a posléze bezohledně nahradit svými lživými stranickými ideologiemi, které budou směřovat jen a jen k jejich osobnímu prospěchu. Tento proces mezi pozitivní a negativní lidskou energií probíhá neustále a je jen na nás, jak se zachováme. Každý, komu záleží na prosazování tolerance, slušnosti, mravnosti, na morálce, etice, humanizmu, rovnosti, svobodě, spravedlnosti, pomoci slabším, hendikepovaným a přátelům v nouzi, musí mít v první řadě zájem rozvíjet svoji individualitu, aktivně pracovat sám na sobě a rozvíjet svoje vědomosti a praktické znalosti tak, aby svému okolí mohl být příkladem. Jeho jednání by mělo být přímé s hloubkou a rozvahou vlastního úsudku, správného uplatnění znalostí, sebeovládání a tolerance, a měl by také disponovat dostatkem velkorysosti, důstojnosti, sebejistoty, hrdosti a šlechetnosti. Měl by se podobat novodobému modernímu rytíři, kterému se také říká „džentlmen“…
Jedině takovíto lidé mohou přinést našemu národu prosperitu a znovunavrácení morálních hodnot.

Petr Havlíček
www.pozitivnisvet.cz