Vážení zastupitelé Statutárního města Zlín a dalších měst Zlínského regionu.

v poslední době se objevil od některých z vás zájem o osobní schůzky se mnou ve věci Vaku Zlín.
Rozhodl jsem se proto reagovat veřejně a rovnou říct, že se ŽÁDNÉ neoficiálních schůzky se mnou nebudu.

Důvod je jednoduchý. Zastávám názor, že ve Vaku Zlín probíhá léta protiprávní proces, na kterém mají hlavní podíl někteří komunální politici Zlínských měst a obcí. Očekávám, že subjekty, které z Vaku Zlín vyvedly zisky na soukromý subjekt, se pokusí znovu a opakovaně mne zastrašit, pošpinit a diskreditovat v očích zastupitelů a veřejnosti, případně přijdou s korupčním jednáním. Již cca 2 měsíce jsem sledován.

Za 15 let, jsem toho prošel ve „vodě“ hodně i včetně špinavých mediálních kampaní, vyhrožování mé rodině, zapálení auto u domu, fyzickému napadení a dokonce i křivému obvinění, kdy státní zástupce postup policie nejen 2x zrušil jako protiprávní, označil ho za velmi podivný až likvidační. Mediálně je toto používáno k odvádění pozornosti od tématu protiprávního vyvedení zisků ze společnosti Vak Zlín jistými lidmi dodnes.
Jde o velké peníze, velkou lumpárnu a „vodu“ = něco, co se vyplatí koncernům ovládat a kontrolovat.
Za posledních 10 let odteklo ke koncernu jen na Zlínsku více než půl miliardy korun zisku z vodného a stočného, které zaplatili lidé v ceně vody. To je dost peněz pro koncern a určitě to je dost peněz i pro zastánce zachování tohoto peněžního „odklonu“ z řad Hadů na radnici. Tyto peníze neskončily v infrastruktuře v regionu, ale na účtech zahraničního koncernu. A to je motivace k různým akcím.
Navíc, pokud soudy neukončí protiprávní stav, tak tento „peněžní tok“ jede dál dalších 20 let.
Myslím, že ti ze zastupitelů a politiků, kdo se skutečně chtějí nápravu ve Vaku Zlín ve prospěch lidí a měst a obcí, můj zde sdělovaný postoj a názor chápou a souhlasí s ním.

Neberte proto toto mé odmítnutí osobně. Jsem rád za každého člověk, který této věci na Zlínsku pomáhá, má o informace zájem a snaží se je zajistit. Ve SMZ bude třeba najít 23 slušných politiků, kteří se vymaní z vlivu Hadů na radnici a budou bránit lidi a zájem Zlínského regionu, nikoliv koncernu. To nebude lehké, protože minulé 4 roky ukázaly, že ani noví lidé a nové politické strany se z vlivu kmotrů na Zlínsku nevymanili. Mnoho politiků se stáhlo do pohodlné zóny – já nic nevím, vědět nechci a proto nic nedělám – je zde kolektivní rozhodování.

Ve věci nápravy škod ve Vaku Zlín se proto stejně jako v roce 2010 určitě setkám oficiálně s primátorem města Zlín, pokud bude z jeho strany zájem. Pokud navrhne kroky SMZ, které dokáží, že záměr a cíl SMZ je ukončit protiprávní stav, spolupracovat na vrácení prodeje vody do Vaku Zlín a zachování monopolu v rukách Vaku je, tak se zastupiteli SMZ určitě potká, protože budeme spolupracovat.

Než ke schůzce s panem primátorem dojde, můžeme spolupracovat na informování zastupitelů především na šíření informací o Vaku, cenách, ziscích a dotacích. Vše, si prosím ověřujte, protože ani já za 15 let nemám všechny informace.

Zpracoval jsem pro politiky i občany celou kauz Vaku Zlín do přehledného systému:
http://pravdaovode.cz/okres-zlin-privatizace/

Nabízím tímto všem zastupitelům nejen SMZ přístup k informacím o tom, co ve VAKU probíhalo.

Spolupracovat hned můžeme také při informováním o srovnání vodáren ve Zlínském kraji.

Nabízím Vám, že pro zastupitele SMZ uspořádám stejný seminář, jako pro zastupitel krajské či zastupitelé jiných měst a obcí v dalších regionech. Díky tomu budou mít ve věci Vaku jasno případně si doplní již to co ví z jiného pohledu. Navrhněte oficiální cestou termín a seminář pro zastupitele uděláme. Obsah semináře a podmínky jsou najdete na www.pravdaovode.cz/seminr-lvnd/ Do 19.12.2014 navíc mám pro nové zastupitele zvýhodněné ceny.

Třetí část, kde můžeme spolupracovat a to ihned, je informování veřejnosti. Začnete zveřejňovat v tisku lidem v regionu předkládat zásadní informace o Vaku Zlín. Vyberte dokumenty na základě, kterých soud pravomocně rozhodl o neplatnosti VH Vaku Zlín v průběhu let 2002 – 2008, zveřejněte kalkulace cen vody a zisky, které inkasuje Veolie na vodě díky lidem ve vedení Vaku.
Zveřejněte audit, který si nechalo za 540 tis.Kč udělat město Zlín a Rozbor předsedy dozorčí rady o nepravdivosti materiálů, na základě kterých rozhodovali zastupitelé města a obcí v roce 2004 o uzavření smluv s Veolií ……

Pokud dokumenty nemáte, řadu z nich najdete na stránkách www.pravdaovode.cz.

Všechny vás zvu na jednání Vrchního soudu v Olomouci 6.11.2014, který bude posuzovat neplatnost valné hromady 30.4.2004 na které se schvalovala realizace modelu, který je pro Zlínsko nevýhodný.
Lepší příležitost než vyslechnout si názor soudců vlastně není.

Jednání začíná 8:30 na VS v Olomouci.

S úctou a přáním dobrého výsledku soudu
Ing. Radek Novotný
Autor projektu „PRAVDA O VODĚ“
www.pravdaovode.cz
www.facebook.cz/vodalidem.cz