Včerejší brífink vlády o úspěších boje s korupcí byl špatným vtipem – nepovedeným pokusem o chlácholení a matení veřejnosti. Některá opatření možná mohou omezit drobnou „obálkovou“ korupci. Ale ta velká, opravdu nebezpečná, zůstává tolerována/ podporována…

Trestní právo definuje zločinné spolčení takto: „společenství více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti“. Připadá vám přehnané, že by toto vláda konala / podporovala?

Nejdříve tedy fakta: vláda a parlament jsou neoddiskutovatelně odpovědné za:

1. po páté odloženou účinnost služebního zákona, který je základní normou umožňující držet distanc mezi politickými stranami a státními úřady (ústavou zaručená odluka politických stran od státu). Jen díky neúčinnosti tohoto zákona je možné obsazování jednotlivých ministerstev desítkami politicky nominovaných osob, zajišťování neprůhledných agend podivnými a přemnoženými poradci, úkolování bez písemných příkazů a podobná „zvěrstva“. To vytváří neuvěřitelný prostor a je reálným základem pro korupční jednání;

2. úmyslně zanechané díry v zákoně o veřejných zakázkách. Pořád mohou vítězit předem vybrané firmy s akciemi na doručitele, bez historie v oboru a vzniklé pár týdnů předem;

3. nepoužívání nebo spíše dobré utajení existence zákona o finanční kontrole, který ČR musela přijmout před vstupem do EU, ale tento zákon zůstal „mrtvý“. Ne? Tak proč povinné systémy vnější a vnitřní kontroly nezachytí včas případy předražených veřejných zakázek? Proč vedoucí orgánů veřejné správy nenesou právní odpovědnost za nefunkční systém vnitřní kontroly, když podle tohoto zákona za jeho funkčnost odpovídají?

4. neustálé odkládání malé i velké novely zákona o státním zastupitelství, především zrušení nebo změny „dohledových“ ustanovení §12 týkající se v Evropě bezprecedentní možnosti vstupování nadřízených státních zástupců do živých kauz formou závazných pokynů; důsledkem je, že stačí mít pod „kontrolou“ cirka 15 lidí na správných pozicích a k soudu neprojde žádná trestní kauza.

Tedy vláda a parlament vědomě (!) zajišťují situaci, kdy je možné provádět korupci, neboli krádež veřejného majetku (bod 1, 2 a 3) a to beztrestně (bod 4). Posuďte sami, zda to naplňuje skutkovou podstatu zločinného spolčení.

Vláda dobře ví, že prosazení těchto klíčových (změn) zákonů by bylo skutečnou trefou mezi oči korupčníkům. Snížilo by v průměru cenu veřejných zakázek ne o slibovaná 3%, ale o 20 – 25%! Příklady z některých obcí to jasně dokazují. Z roku na rok bychom měli bratru 150 mld. Kč plus ve veřejných rozpočtech. A další peníze plynoucí z efektivnějšího nakládaní s veřejným majetkem.

Vládo, jsi sice legální, ale ztratila jsi veškerou legitimitu. Pozbyla si právo vládnout.
MENE TEKEL!