Vážení,
požadavek na mír je v souladu s Chartou OSN. Stejně tak i požadavek na nerozšiřování válečné aliance NATO. Lidé jsou ohrožováni na životě skupinou politiků, kteří zneužívají mandát, který jim byl voliči svěřen. Většina voličů, lidí z ostatních států světa, by nevolila kandidáta, který by před volbami odmítal mír ve světě. Nevolila by kandidáta, prosazujícího zájmy cizího státu.
Politikům, zákonodárcům, vládě, je důležité sdělit, že svět nechce militarizaci, nechce zabíjet civilisty, nechce a nebude přehlížet válečné zločiny, za které vždy někdo nese odpovědnost.
Obracíme se proto na vás s výzvou k připojení se k světové vlně míru, která Českou republikou proběhne 23.června s vaší účastí na Palackého náměstí v Praze.

Přijďte mírovou vlnu podpořit mírovými holubicemi, vlajkami, mírovými stánky, ve kterých bude možné podepsat dopis zákonodárcům – nehajte zájmy cizích mocností, neposílejte zbraně k zabíjení lidí. K tomu vám mandát nebyl propůjčen. Za to si vás občané neplatí.

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
mluvčí Eva Novotná