Za posledný takmer rok sme na celom svete, vrátane Slovenska, boli svedkami bezprecedentného okliešťovania ľudských a občianskych práv pod pláštikom údajnej pandémie.

Více zde: Vo svete sa formuje odboj voči nastupujúcej fašistickej totalite (badatel.net)