epochybne ste už počuli o krokoch globálnej elity k stavu, aby ľudia „nič nevlastnili a boli šťastní“.

Více zde: „Voda nie je ľudské právo“: WEF nariadilo vládam, aby začali dodávať domácnostiam vodu na prídel (badatel.net)