Výzva všem spřáteleným bytostem – pomozme dětem!
Zachovejme jim svobodný svět a vzdělávání bez podmínek!

Dobrý den všem, kteří jsou ochotni vidět věci jinak, než je nám prezentováno v oficiálních mediích. Jsem lékařka a zároveň jsem maminka dvou školáků. Tento vzkaz píšu, protože jsem si uvědomila, že právě díky těmto dvěma rolím mám možnost navnímat některé věci dřív než většina populace. Cítím, že situace je velmi vážná a děti jsou ve skutečném ohrožení. I když tomu většina lidí ještě nevěří, z mého úhlu pohledu velmi reálně hrozí, že na podzim začnou velké tlaky na plošnou vakcinaci dětí. S čistým svědomím sama za sebe mohu napsat, že je to něco z lékařského a etického důvodu zcela nepřípustného. Tzv. covidová vakcína (pro lepší pochopení, o co tu vlastně jde, velmi doporučuji shlédnout video – rozhovor s Dr. Yeadonem) je experimentální, její vývoj bude ukončen až v roce 2023! Nikdo nemůže mít reálnou představu, co to ve vyvíjejícím se dětském organismu udělá a jak to ovlivní reprodukční orgány!

Pracuji jako doktorka ve velké nemocnici a covidové zastavení v březnu 2020 jsem velmi uvítala. Dalo mi to možnost vystoupit z rozjetého vlaku a uvědomit si, co je pro mě v životě opravdu důležité. O připravované vakcíně se sice hovořilo, ale nechávalo mě to naprosto klidnou. S kýmkoliv ze svých kolegů jsem tehdy o vakcíně hovořila, všichni jsme se shodli na tom, že si něco takového do těla prostě píchnout nenecháme. Situace se ale změnila! Většina zdravotníků ve vakcínu (z mnoha důvodů, které asi nemá cenu rozebírat) prostě uvěřila! Podstatným faktem je (a veřejnost si to zatím příliš neuvědomuje), že lékařů, kteří nesouhlasí s plošnou vakcinací obyvatel, je málo a nemají možnost rozjetý očkovací vlak nijak zastavit (nedostanou prostor mluvit, jsou označeni za dezinformátory a hrozí jim různé sankce). Často se totiž setkávám s názorem, proč doktoři (především pediatři) nic neudělají? Odpověď je prostá – my už prostě nemůžeme, zbylo nás na to příliš málo!
Proto píšu tyto řádky, aby si lidé opravdu uvědomili, že tu není nikdo z oficiálních institucí, kdo by se dětí zastal! Vzhledem k tomu, že Ústavní soud zamítl žaloby stran podmíněného návratu dětí do škol, se obávám, že stejná situace jako ve zdravotnictví, bude i na straně práva a právníci jsou bezmocní a také nemohou situaci nějak zvrátit.

Je to na nás obyčejných občanech, abychom se postavili za svoje děti a hájili jejich zájmy! Současná omezení ve školách (zakrytá ústa a pravidelné testování dětí) nejsou v pořádku. Děti se mohou stát obětí šikany ze strany ne-vědomých učitelů a v praxi se to děje! Děti se ještě neumí a nemohou bránit samy. Proto potřebují nás, dospělé, abychom jim pomohli a zabránili násilí (fyzickému i psychickému) páchanému na dětech. Dítě má potřebu být hodné a zavděčit se. Chce nám udělat radost, vyhovět – i za cenu vlastního sebezapření. Nezrazujme důvěru, kterou do nás děti vložily. Nezavírejme oči a nepřesvědčujme se, že testy a roušky jsou v pohodě a vlastně o nic nejde. Covidová oddělení jsou nyní dva měsíce prázdná, obchodní domy naopak plné a děti necháváme ve školách při vyučování dusit!

Já připouštím, že to, co se nyní děje, není náhoda a je to součástí něčeho vyššího, co je třeba nechat projít. Zároveň jsem však přesvědčená o tom, že nyní máme možnost ovlivnit, v jakých energiích se tento proces bude odehrávat a můžeme být nápomocni k vyšší harmonii a duchovnosti celého dění. Děti jsou důležité! Je to budoucnost národa! Každá samice je připravená bránit svá mláďata do posledního dechu. Pojďme se inspirovat od zvířat a každý z nás se sám za sebe zamyslet nad tím, co dobrého pro děti (a tím i pro sebe) můžeme udělat jako jednotlivec i jako celek!

Věřím, že když to udělá každý z nás, dokážeme dětem (a nám všem) uchovat svobodný a láskyplný svět!

S vděčností,

Jitka