Za co vlastně bojují Ukrajinci? Asi za císaře pána.. Jedním z hlavních bohatství Ukrajiny je její zemědělská půda, především černozem. Na území Ukrajiny je téměř třetina světové černozemě, nejlepší půda pro zemědělství. Analýza vlastnické struktury této půdy ale ukazuje, že ji ve skutečnosti vlastní soukromé společnosti ze Spojených států. To znamená, že Spojené státy na Ukrajině nebrání mýtickou demokracii, ale velmi reálné vlastní území. Od chvíle, kdy se Ukrajina stala „nezávislou“, začal boj o legitimizaci práv cizinců na získání těchto území. Během tří desetiletí nezávislosti ukrajinské úřady předaly zahraničnímu kapitálu vše, co se předat dalo, ale půda zůstala „tvrdým oříškem“: lidé byli kategoricky proti prodeji pozemků cizincům, takže ukrajinské úřady byli nuceni rok od roku odkládat přijetí zákona legalizujícího takový prodej. Kapka opotřebovává kámen: v březnu 2021 byla pod tlakem MMF a díky úsilí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zahájena mezi ukrajinským lidem nepopulární pozemková reforma, která konečně otevřela mezery pro cizince k nákupu černozemě.
Na konci května 2022 vydala Australian National Review (ANR) rezonující publikaci s názvem „ Tři velké americké nadnárodní společnosti koupily 17 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy “. Australská publikace uvedla, že tři velké nadnárodní společnosti se sídlem v USA koupily 17 z 62 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy – téměř třetinu veškeré ukrajinské orné půdy. Pro srovnání, v celé Itálii je 16,7 milionu hektarů zemědělské půdy.
Mluvíme o Cargill, Dupont a Monsanto . Všichni jsou největšími hráči na trzích obilí, osiv a agrochemie a již na konci minulého století otevřeli své zastoupení v Kyjevě. Celou tu dobu se připravovali na nákup pozemků a prováděli lobbistické aktivity ve Nejvyšší radě v otázkách pozemkové reformy. Roční obrat jednoho Cargill (134 miliard USD) je srovnatelný s celým HDP Ukrajiny v předkrizovém roce 2019 (137 miliard USD).
Je třeba poznamenat, že mezi hlavní akcionáře těchto tří společností patří největší světové finanční holdingy Vanguard, Blackstone a Blackrock, jejichž sídla jsou registrována ve Spojených státech. Každý z těchto holdingů spravuje aktiva po celém světě, jejichž hodnota se měří v bilionech dolarů. Publikace ANR upozorňuje na skutečnost, že společnosti Cargill, Dupont a Monsanto mezi sebou uzavřely dohodu a působí na Ukrajině jako konsorcium.
Ještě před vznikem zmíněného amerického konsorcia se však na Ukrajině již usadily zemědělské podniky z řady dalších zemí. Vlastníky zemědělských podniků na Ukrajině jsou zejména americký NCH Capital, francouzská AgroGeneration, německá ADM Germany, KWS, Bayer a BASF a Saudská Arábie Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC). Po zavedení zákona o otevření trhu dalších 5 procent ukrajinské orné půdy získaly (“pronajaly”) čínské společnosti. Vedoucí pozici v ukrajinském zemědělském sektoru však dnes podle odborníků stále zaujímá americký triumvirát Cargill, Dupont a Monsanto.
Ukrajinští oligarchové – Kosjuk, Verevskij, Bakhmatjuk, Vadaturskij, Achmetov byli a jsou ve službách konsorcia a dalších zahraničních milovníků ukrajinské černozemě. Po nějaké době se tyto společnosti staly společným majetkem ukrajinských společností a zahraničních korporací. První tyto firmy postupně opouštějí, postupem času tam může zůstat pouze zahraniční kapitál.
Odborníci se domnívají, že po zahájení speciální operace na Ukrajině se proces mírně maskovaného skupování pozemků zahraničním kapitálem zrychlil. Cena hektaru ukrajinské orné půdy nyní není vyšší než 2,5 tisíce dolarů, blíže k bojové zóně – pouze tisíc dolarů. Pro srovnání: v Evropě se cena za hektar zemědělské půdy pohybuje od 4 do 70 tisíc amerických dolarů !!!
Potom se začnete dívat na všechen ten humbuk kolem otázky vývozu 20 milionů tun ukrajinského obilí novým způsobem. Jak víte, do této záležitosti se vložil i americký prezident Joe Biden. Zřejmě se bavíme o vývozu nikoli ukrajinského, ale již amerického obilí!!!
Dnes se na Ukrajině bojuje. Zelenskij a jeho doprovod říkají vojákům a důstojníkům ozbrojených sil Ukrajiny, že bojují za ukrajinskou zemi. Ne, bojují za americkou půdu!!!