Zajímavé zamyšlení …
Milan Štrupl
Francie je naprosto v háji a všichni by měli pochopit, jak se tam
dostali, neboť tento scénář hrozí v budoucnu i nám. Začíná to tím, že
ekonomika roste a chybí zaměstnanci pro manuální, a ne příliš placené
profese. Střední třída se má velmi dobře, bohatí chtějí více bohatnout a
rozšiřovat výrobu a vláda chce růst HDP aby mohla disponovat s více
penězi.
Francie má ale smůlu – pracovité Středoevropany ponechala Stalinovi
napospas spolu se spojenci – začne si tedy dovážet muslimy a
černochy. První přijdou ti schopnější a opravdu ekonomice pomohou,
ale své děti vychovávají stejně zaostalým způsobem, jako v Africe.
Druhá generace je pak méně užitečná než ta první – podřadná práce
jim nevoní a na lepší nemají ani intelekt, ani vzdělání a začne
zatěžovat sociální systém a navyšovat kriminalitu, a přitom se bouřit
proti státu. Je tedy nutné si dovážet další a další migranty a doufat, že
budou chtít pracovat.
Jenže ti jsou ještě méně kvalifikovaní, než ti první a rovnou tedy
žádají o azyl a velká část vůbec nepřemýšlí, že by měla někdy
pracovat – stačí si udělat 3-5 dětí a z jejich sociálních dávek pohodlně
vyžijí, aniž by peníze použili ve prospěch vzdělání dětí.
To, co zprvu vypadalo jako ideální integrace se zvrhává v závody, kdo
víc ošidí stát. Navíc téměř všichni migranti posílají desátky z výdělku
i sociálních dávek zpět do Afriky, což slouží jejich příbuzným jako
platba pašerákům za cestu do Evropy. Počty sociálně potřebných
raketově rostou a státu dochází peníze. Jediný, koho může stát obrat je
ale střední třída. Vysokým zdaněním jsou odčerpávány peníze od
střední třídy k sociálně potřebným migrantům a jejich potomkům.
Ti ale, jak víte, značnou část těchto přerozdělených peněz posílají do
Afriky, zatímco pracující střední třída by je utratila ve Francii – to
způsobí postupný úbytek pracovních míst a nezaměstnanost roste, což
opět zvýší počet sociálně potřebných. Veškerá sociální pomoc tak
přichází vniveč a čím více stát přerozděluje, tím je sociálně slabých
více, a i čím dál více Francouzů se stává sociálně slabými. Zároveň se
k hranici chudoby přibližuje i kdysi bohatá střední třída.
Sociální nepokoje narůstají a jelikož jsou lidé hloupé ovce, které
nechápou, jak je stát, potažmo migranti do této situace dostali, všichni
volají po sociální rovnosti a zvyšování sociálních dávek, což
ekonomickou situaci státu opět zhorší.
Během 3 generací dokáží migranti z Afriky naprosto rozvrátit
ekonomiku vyspělé země jako je Francie, a to jen svou mentalitou.
Tímto způsobem se propracuje stát do stavu, kdy už není komu brát,
aniž by to nevyvolalo povstání a nepokoje a nezbývá než do dotáhnout
do regulérního státního bankrotu!!!!
Francie již nemá kde brát, a teď už bude jen čekat na bankrot, což
položí celou tu slavnou EU!