Z českých médií
Politoložka Vladimíra Dvořáková na sobotní konferenci, konané pod záštitou VŠE a iniciativy Vyměňte politiky, otevřeně přiznala, že ona i další politologové byli naivní. Mysleli si totiž, že decentralizace bude znamenat demokratizaci. Šéfové stran jsou v současné době bezmocní, na vše mají vliv takzvaní regionální kmotři.

Je vůbec rozdíl mezi "rozkládáním" a "rozkrádáním" státu? pokládá si politoložka Dvořáková sama sobě otázku, na kterou si zároveň odpovídá, že není. A vysvětluje na několika symptomech, proč nabyla dojmu, že se Česká republika nachází v rozkladu.

"Jsme rok po volbách. V každém normálním státu by koalice o síle 118 hlasů, navíc ideologicky nepolarizovaná, dokázala fungovat. U nás však nefunguje, nevládne, Proč? Tato nefunkčnost je jen důkazem toho, že tyto strany jsou jen nástrojem zájmových skupin, které na sebe berou podobu politických stran," zhodnotila Dvořáková v úvodu své přednášky.

Své lidi si do státní správy dosazují zájmové skupiny

Dalším příznakem je podle ní situace ve správě veřejných věcí. "Naprosto se rozpojily principy rozhodování a odpovědnosti. Na ministerstvech se točí expertní týmy, náměstci se množí podle potřeb, ale není jasné, kdo rozhoduje. Prováděla jsem sondy na jednotlivá ministerstva a zjistila jsem, že neexistují písemné příkazy a po mých dotazech už ani ty telefonické. Není jasné, kdo rozhoduje a kdo nese zodpovědnost."

Důsledkem toho podle Dvořákové odchází kvalitní úředníci, kteří nechtějí podstupovat porušování všech možných vyhlášek a nechtějí nést zodpovědnost za něco, co nemohou ovlivnit. "Jsou nuceni jednat pod hrozbou ‚buď to připravíte nebo poletíte‘," konstatovala politoložka s tím, že na jejich místa pak přicházejí lidé, kteří nemají ponětí o tom, jak věci fungují. "Je to jak satirický seriál jistě pane ministře," parafrázovala Dvořáková.

Korupční kauzy se neřeší

Je k zamyšlení, že se nevytvářejí žádné koncepce o směřování, ať už jednotlivých ministerstev, v horším případě celého státu, zlobí se Dvořáková a dodává: "Když tuto koncepci nemáte, jednáte účelově. Klasickým příkladem může být ministerstvo obrany. Každá vláda dnes muže přijít a nakoupit si tu prippeny, tu pandury, kde se pár set milionů ztratí."

Její další kritika byla zaměřena na popírání principů právního státu. Dvořáková vyjádřila velké znepokojení nad vyšetřováním korupčních kauz v České republice. "Naprosto neslýchané. Jsme svědky boje o policii, boje o státní zastupitelství a další instituce. Nám se podařilo odvolat nejvyšší státní zástupkyni, ale dál už to nejde." Problém se tím podle politoložky neřeší, když v tu chvíli zůstávají na svých místech státní zástupci, kteří na vyšetřování kauz dozorují.

Byla jsem naivní, stejně jako další politologové

Alarmují je pak výrazný pokles důvěryhodnosti institucí a politiků u veřejnosti, o čemž vypovídají i poslední průzkumy veřejného mínění.

"Proč stát nefunguje?" táže se Dvořáková a rovnou si odpovídá. "V normálních zemích dochází k souboji politických idejí, ale u nás je to jen na oko, jen formálně. Za ideologickou slupkou je snaha prosadit dílčí zájmy konkrétních podnikatelů, to je také vysvětlení, proč se nemůže vláda domluvit."

V závěru své přednášky přiznává, že ona i další politologové byli velice naivní, když se domnívali, že decentralizace znamená demokratizaci. Místo toho se prý v krajích vytvořily sítě podnikatelů a politiků. Tyto tzv. kmotři pak podle Dvořákové dostali pod kontrolou i vedení politických stran. "Pánové Sobotka a Nečas můžou jen kroutit hlavou nad utvořením koalice v Praze, nic víc. Tyto kmotři nečekají na jejich požehnání. Nepotřebují totiž jejich stranické finance, nejsou závislí na jejich penězích. Naopak oni diktují a dosazují na ministerstva svoje lidi jako poradce, jako nejrůznější experty, kteří kontrolují penězovody do krajů," dodává. A šéfové stran s tím nemohou nic dělat. Každý pokud o "eliminaci kmotrů" vždy skončí.

Zastavme tok státních financí do politických stran

Dvořáková však na rozdíl od ostatních nabízí občanské společnosti řešení. "Potřebujeme zabránit, aby se do stran dostávaly finance od státu. Aby strany zase fungovaly jako ideologické platformy a nikoli jako zájmové skupiny. Musíme dostat pod kontrolu financování volebních kampaní." Tímto směrem se podle politoložky musí aktivizovat občanská společnost, má-li zájem na změně chodu událostí.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/198430.aspx