Jsem zhnusen stavem této země. Ne přírodou, podnebím, kulturou či lidmi. Jsem zhnusen tím, co předvádí mocní finančníci a vysocí státní úředníci. Jsem zhnusen tím, kam směřuje celá společnost pod vládou lobby, vládou peněz a plných koryt. Jaký vliv může mít na občany všeho věku »příkladné« chování těch, kteří si vzájemně myjí své špinavé pracky. Kdepak od práce, ale zahnojené od špinavých peněz, trafik, dokumentů i zlata v různých bankách po celém světě.

Nejen, že se v naší vlasti historie vykládá vždy tak, jak se to hodí právě vládnoucím a čeká se na vymření pamětníků. Vlády dneška mamon, sobectví a pokřivený heroismus vydávají za potřebné ctnosti. Navíc předvádějí tyto vlastnosti v praxi. Ano, jsem skutečně zhnusen politikou pravicové vládní koalice. Ony tedy vlády levicové také nebyly svatým grálem české politiky, ale poněkud lidštější přístup k občanům nezanechal tak hluboké vrásky v našich tvářích.

Ve chvíli, kdy odstoupí premiér vlády bez důvěry občanů, se strany mocných snaží ještě udržet na pochybném výsluní rekonstrukcí této vlády. Bez ohledu na názory občanů a dokonce i proti vůli národa. Jak demokratický přístup nám předvádí mocenské kruhy našeho státu. Myslím si, že všichni nahoře jen využívají beránčí povahy lidí a také bezmoci. Jsem opravdu zhnusen povýšeným tónem ministrů a celkovou situací v zastupitelských úřadech.

Píši vám, již delší dobu nevážení politici ve vysokých funkcích. Píši zde celou pravdu – to, co si myslím nejen já, ale co je většinový názor. Uvedli jste všichni svým jednáním náš stát do obrovských dluhů. Podkopali jste základy republiky. Zdevastovali jste hospodářství země, zlikvidovali jistoty a existenci mnoha tisíců občanů. Zadlužili jste nás i naše děti a dokonce i generace budoucí, a to svým neuváženým jednáním ve prospěch kapitálu a především sebe sama.

Volám po osobní odpovědnosti všech, kteří se za posledních 20 let podíleli na devastaci republiky a odcizování státu lidem. Volám po otevření všech kauz a případů, které kdy byly spojovány s politikou a byly také zameteny pod koberec, odloženy, promlčeny a definovány jinak – pomocí nekalých praktik. Žádám vysvětlení a dohledání dokumentů, které svědčí o úmyslném převodu majetku státu do rukou soukromých i do rukou institucí. Jako občan chci znát konkrétní jména zodpovědných!

Vážně zhnusen jsem stavem, kdy děti v rodinách trpí nedostatkem. Vadí mi, že mladí lidé s obavami zakládají své rodiny a musí se dál zadlužovat ve prospěch finančních kruhů. Již neúnosná je situace pracujících za minimální mzdu a také statistiky, které kryjí skutečné počty nezaměstnaných. Alarmující je životní úroveň seniorů a celkový stav ekonomiky je vyloženě do nebe volající. Tam však nikdo nevyslyší nářek člověka stejně, jako je hluchý úřad vlády.

Kontrolní mechanismy, výrobní prostředky, obchod a celkový stav ekonomiky už odpovídá přesně tomu, jací hospodáři dbají o tyto segmenty struktury státu. Nedá se věřit politikům, ani stavu naší země. Republika, která byla v minulosti schopna pokrýt základní potřeby všech občanů, je dnes i v tomto ohledu v troskách. Vše bylo rozprodáno, převedeno, rozkradeno a zničeno. Funkční jsou snad jen nadnárodní korporace podnikající na našem území.

Věřím již tomu, že rozvrácení východního bloku bylo jen účelové a veškerá snaha o demokratizaci a svobodu byla zaměřena pouze ve prospěch těch, kteří se chtěli dostat na opuštěné trhy. Tomu odpovídá i likvidace národního majetku, značek, celých výrobních průmyslových i zemědělských komplexů, které měly ve světě i u nás dobré jméno. Tomu odpovídá i počet nezaměstnaných v zemi, která dokázala uživit všechny práceschopné i potřebné.

Jsem zhnusen a nešťasten při pohledu na životní prohry těch, kterým exekutoři zabavují majetek, domy, auta a lidskou důstojnost jen proto, že dluží pár tisíc korun kvůli ztrátě zaměstnání, podlomenému zdraví, upadajícího rodinného zázemí a kombinací všech i dalších vlivů. Soudy a exekutorské úřady nejednají s lidmi jako s bytostmi, ale jako s čísly za značkou Exe. Už jen blokace účtu, z něhož tzv. povinní platí základní životní potřeby, je aktem odporným!

To je právě ten problém. Z lidí se stala čísla a jednotky, které se projeví jen v tabulkách ministerstva financí. Vše je přepočítáváno na peníze a jiné hodnoty se rozplynuly v záplavě zboží pochybné kvality, které je nám vnucováno a glorifikováno ve všech médiích. Jen kupujte, plaťte, objednávejte. Děti, dívejte se, jak jsou ty hračky skvělé. Střílí a ničí, hýří barvami jen za 3000, které rodiče jistě mají. Pokud ne, úvěrová společnost ochotně »potřebné« prostředky zapůjčí.

Ano, jsem zhnusen z materialismu, neuvážené nadpotřeby, likvidace zdrojů, vánočních svátků a dovolených na úvěr. Nepochopím, proč lidé pracující nemají dostatek peněz nejen na jídlo a střechu nad hlavou, ale také na kulturní vyžití, odpočinek, sport a rekreaci. To vše mají mít jen vyvolení? Ostatní mohou zmírat stresem, únavou a nedostatečnou i drahou lékařskou péčí? To jsou stíny kapitalismu, nebo lépe – novodobé otrokářské společnosti!

Jsem občanem této země a jako takový mám právo na život a se mnou všichni ostatní. Proto ruku v ruce a bohužel zhnuseni se musíme dál rvát o místo ve společnosti, která je vedena tlupou výstředně přízemních. Měli bychom se začít ptát sami sebe, co vlastně chceme. Zatím jen víme, co nechceme a zjišťujeme, že se protipól nedoplní sám. Jde o vývoj. Jde o cíle, priority, nadhled. Je vážně nutné volit stále ty stejné tváře? Lépe řečeno lidi bez tváře a páteře?

Žijeme v systému zastupitelské demokracie. Tento systém zkoušíme a prozatím věříme, že je správný. Budiž. Lidé by však měli mít možnost své zvolené zástupce i odvolat, a to právě a především při ztrátě důvěry, při jednání, které se neslučuje s politickým programem osoby, nebo organizace volenou osobu delegující. Odvolatelnost z funkce a principy tohoto aktu by měly být zakotveny v Ústavě republiky. Dokud tomu tak nebude, dál budeme muset zůstat zhnuseni.

Změna je nutná. Jinak dál budeme zírat s otevřenými ústy a nevěřícně kroutit hlavou nad tím, čeho jsou někteří jedinci schopni. A já už nechci. Nikdo nechceme. Učiňme tedy vše proto, aby se do vlády dostali lidé, kteří jsou tohoto postu hodni! Současnou vládní garnituru bychom měli vyprovodit na smetiště dějin, a to s patřičnou dokumentací, která jejich dosavadní jednání i ukončení funkcí dozdobí krajkou nádherně zatočených paragrafů. A zákon myslí i na kolektivní vinu!

Skutečnou demokracií je vláda lidu. Nikoliv korporátů, nikoliv těch, kteří si svou kampaň zaplatí, nebo jinak zajistí. Závěrem proto apeluji na všechna média, veřejnoprávní i soukromá: Věnujte stejný vysílací čas a stejný plošný prostor všem politickým subjektům nejen před volbami, ale i v průběhu volebního období. Občané mají právo být informováni rovnoměrně o politických programech všech stran a hnutí. Spravedlnost, demokracie a právo musí být základem politické scény.

Prozatím však jsem stále zhnusen a otráven současnou situací. Připadají mi jak klíšťata, ti naši představitelé. Ale vzpomínám na rady zasvěcených, kteří vědí, jak se lze přisátého klíštěte zbavit. Skřípnout pořádnou pinzetou, kývat, točit a dalšími pohyby tento odporný hmyz odstranit lze. Následně je prý nejlepší použít zapalovač. Bohužel na způsobenou úřední boreliózu a politickou encefalitidu není účinného léku. Republika se bude uzdravovat dlouho…

Radovan Bazger