Média v každé společnosti mají plnit velmi důležitou a zásadní kompletní obsahovou oblast informatiky a poskytování pravdivých informací občanům. Co je na dnešních médiích nejsmutnější je fakt, že jejich pojetí informovanosti je agresivní a soustředí se hlavně na lákavé a dráždivé informace, které ale ve své podstatě mají jen nízkou mravní, výchovnou a obsahovou hodnotu. V drtivé převaze se  jedná o  informace, které si občan vyhodnotí v rámci celkového pojetí zpráv jako špatný systém a nabude dojmu, že ve společnosti převládá jen negativní jednání a chování. Média mají obrovskou moc v oblasti ovlivňování lidského názoru,  myšlení a také jeho následujícího chování. Média nesou na svých bedrech obrovskou zodpovědnost morální výchovy národů a celého lidstva. Jakákoliv informace, která je upravená nebo vytržená z kontextu je lež, a tato lež dále působí ve společnosti nevratné dezinformační škody v povědomí lidí, které následně vyvolávají napětí a neadekvátní reakce šířené dále společností. Vzhledem k tomu, že většina nepravdivých informací časem vyjde najevo, přichází média o statut seriózní, poctivé a pravdivé instituce. Vše je nastaveno na vyburcování smyslů občana k nejlákavějším titulům a získáním jeho zájmu za každou cenu. Tuto strategii postupně přebírají všechna media a to jen s cílem prestiže, získání  vyšší sledovanosti a tedy vyšších zisků. Z mediální profese se zcela vytrácí žurnalistická etika a obyčejná lidská slušnost při prosazování pozitivních seriozních informací před lumpárnami a negativním pojetím stylu života. Média hledají pro svoji popularizaci vyšší sledovanost a odbyt, skandál. Čím větší a brutálnější skandál je,  tím se lépe umístí na žebříčku sledovanosti nebo prodeje. Paparazziové číhají na své oběti kdekoliv a kdykoliv a jsou schopni pro tučnou odměnu zesměšnit, ztrapnit a hlavně bezohledně obtěžovat převážně na objednávku kohokoliv, kdo je jen trochu pro média zajímavý a atraktivní. Do médií zasahuje obrovským vlivem politika. Ta ve své podstatě také nejvíce křiví pravdu. Aby politici a politické strany dosáhly svého cíle, neváhají použít jakékoliv nástroje k ovládnutí medií jen pro to, aby dosáhli výhody před svým politickým rivalem.