Dluhopisoví šmejdi

V poslední době se začínají rojit varování před narůstajícím počtem emisí dluhopisů. Investoři bývají obvykle varováni před firmami, které mají například krátkou historii, malý či dokonce záporný vlastní kapitál a negenerují zisk. Ovšem i firma s vlastním kapitálem...