Výzva zdravotnímu výboru ČR

Vážení přátelé a příznivci hnutí CESTA, naši spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravíme a prosíme Vás, věnujte svou pozornost tomuto sdělení. Přátelé, situace kolem koronaviru, jeho rychlého šíření a existence nových, mnohem nakažlivějších variant viru a zároveň...

EU zrušila právní státy

Svou dluhovou krizi se Evropa hned na počátku rozhodla řešit vznikem dočasných institucí s názvem Evropský nástroj finanční stability (EFSF) a Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM). Více zde:...