Nový majitel Ukrajiny

Evropští politici hlásají že se tam bojuje za svobodu a demokracii, potažmo za svobodnou Evropu. Ne, na Ukrajině bojují za americkou půdu! Kdo je Novým Majitelem Ukrajiny? Zastavení třetiny plynových dodávek z Ukrajiny má na svědomí americký Pentagon, který podmínil...