Důchodci slovenští i čeští jezdí na železnici na Slovensku od 62 let zdarma….Potřebujete malou fotku a ihned Vám průkaz vystaví…
Vzkaz ze Slovenska.
Současný český prezident považoval za vhodné pokárat „svého mladšího bratra“ (Slovensko) za opovážlivost mít vlastní názor, který se liší od jeho názoru. Zatím si nevšiml, že Česko by mělo následovat Slovensko v mnoha věcech a mělo by se u něj poučit:
– letos Slovensko zrušilo koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi všem slovenským důchodcům nad 60 let. TV a rozhlas mají automaticky zadarmo, nikde nemuseli nikoho o nic žádat. Na rozdíl od toho vláda v Česku protizákonně ukradla letos každému českému důchodci 1000 Kč, které jim náležely v souladu s platným zákonem (jehož platnost vláda o své vůli a svým rozhodnutím jenom tak z ničeho nic zrušila);
– už léta funguje na Slovensku elektronická evidence tržeb, a dokonce i každá babka na trhu, která prodává své nadprodukty, má na pultě elektronickou nebo okolo krku na řemenu zavěšenou pokladnu a bez problému eviduje, vykazuje a zdaňuje (pokud to přichází v úvahu) své tržby; šedá ekonomika bující v Česku byla tím značně omezena;
– deficit státního rozpočtu a zadluženost státu nikdy nedosáhla na Slovensku takových hodnot, aby se tam muselo rušit např. školkovné, daňové úlevy za nepracující manželku/manžela aj
– PET lahve a nápojové plechovky jsou na Slovensku vratné už 5 let, bez problému se vracejí do obchodů a recyklují;
– elektronické mýtné je na Slovensku dávno zavedené;
– inflace na Slovensku nikdy nedosáhla 18 % jako v posledních letech v Česku;
– ceny energií nikdy nedosáhly na Slovensku hodnot likvidačních pro soukromé osoby, rodiny, podnikatele a výrobní sféru; atd., atd., atd.
Pane soudruhu prezidente, není nejvyšší čas, abyste se poučil u „svého mladšího bratra“, jak se mají dělat věci na základě slovenské zásady „keď třeba, tak treba“ a ne na základě českého žvanění a zásady, že „to nejde“? Jak jste se opovážil tak drze poučovat stát Slovensko, zasahovat do jeho suverénních vnitřních záležitostí a kárat ho za jiný názor? Měl byste si položit otázku: Být či nebýt! Našeho pana premiéra už vyhodili i z Afriky – není to divné?