V peněžním celosvětovém virtuálním měšci je více jak 2 000 % toxického oběživa. A tyto virtuální ničím nepodložené peníze přivodí lidské společnosti dříve či později finanční kolaps.

V dřívějším článku nazvaném Podvod zvaný úroky jsem vysvětlil, čeho se dopouští bankovní sektor prostřednictvím falešných úroků. V článku Státní dluhopisy si Tonda rozhodně nekoupí jsem poukázal na nesmyslnost státních dluhopisů prodávaných lidem a dnes se vám pokusím ještě více přiblížit současnou neveselou realitu.

Odpovědnost neexistuje
Alarmujícím zjištěním je skutečnost, že, ač jsou známi viníci, kteří svým nezodpovědným jednáním spustili celosvětovou ekonomickou krizi, nesedí tito lidé v kriminále, kam zcela jistě patří, ale těší se z maximální přízně současné hlavy Spojených států prezidenta Obamy, a to jako jeho nejbližší poradci. Tato samotná skutečnost naznačuje, jak se současná krize může dále vyvíjet. U nás je to obdobné. Ti, co zadlužili náš stát, jsou také v klidu a nikoho ani nenapadne je zažalovat za způsobené škody na celém našem národním hospodářství. Argumenty našich politiků, že oproti ostatním zemím na tom nejsme až tak špatně, jsou populistické, falešné a krátkozraké, neboť jsou země, které nemají žádný nebo velmi nízký státní dluh, například Austrálie s deficitem 4.7% HDP.

Zranitelnost naší ekonomiky
Pokud pozorně sledujete dění kolem nás, je zřejmé, že krachů jednotlivých firem, především z oblasti stavebnictví a navazujících odvětví, dennodenně přibývá. Propouštění pracovníků probíhá i v měsících, které v minulosti naopak tuto oblast pravidelně stabilizovaly. Nezaplacené faktury, splátky a platby na sociálním a zdravotním rychle celoplošně narůstají. Zajímavé na tom ale je, že stejně jako v minulosti i nyní naši čelní politici v médiích hlásají jak je naše korunová ekonomika stabilní. To je ale přece nehorázná lež. Naše malá česká ekonomika je zcela závislá na evropské, ale i celosvětové, ekonomické prosperitě. Ta je ale stejně jako ta naše, dokonce i více, zadlužená a zcela jistě nás stáhne sebou do přibližující se dluhové pasti. 
 
Brzdy ekonomiky
Burza
, na které se odehrává ta největší celosvětová obchodní „šmelina“, a která nepřináší lidem nic než gigantický, ničím nepodložený, nárůst komoditních cen, se v posledních dnech otřásá ve svých základech a je velmi pravděpodobné, že bude muset dojít k zpětnému narovnání cen do skutečných hodnot. To ale bude znamenat razantní sešlápnutí brzdy v oblasti toku oběživa. Tedy další propouštění a bankroty firem. Všichni poskytovatelé peněžních prostředků jsou dnes propojeni informačním systémem, který jim umožní prověřit, zda se někdy v minulosti daný subjekt nezpozdil se splátkou. Pokud ano, nedostane nic. A to bude, vážení, další spouštěč poklesu produkce HDP, který povede ke zrychlení dalších destruktivních neodvratných procesů. Paradoxem celé dluhové mašinérie je to, že nenasytný bankovní systém přivodil lidstvu ekonomické potíže, a teď nejenže nechce přiznat svoji darebnost, ale dokonce začíná trestat své oběti.
Vlivem klesajícího indexu evropských bank stoupá obava z nástupu nové recese a spekulativní kapitál se snaží zbavit rizikových aktiv. Tato skutečnost se odráží na prudkém nárůstu cen zlata, které dosáhlo dalšího rekordu, a to 1877 dolarů za troyskou unci. Naskýtá se otázka: Je investice do zlata tou správnou ochranou před propadající se ekonomikou? Velký odliv finančních prostředků „umrtvených“ v drahých kovech musí zákonitě způsobit další propady v oblasti výrobní produkce a následný pokles pracovních míst, a tedy další prohloubení druhé vlny předpovídané recese.

Krachující banky
Velmi málo informací slyšíme o krachujících bankách v USA. Těch v loňském roce zkrachovalo 158, letos zatím 68. Neomezená globální moc finančního systému, který nemusí držet téměř žádné bankovní rezervy, vehnal národy do dluhové pasti, a jak se zdá, ten samý systém, jenž po celá desetiletí přehříval ekonomiku, teď bankám láme vaz. Neomezená celosvětová moc současného finančního systému opět dosáhla neudržitelné dluhové hranice, která nepřinese lidstvu nic jiného, než jen problémy.

Státní dluhopisy
Dosavadní systém státních dluhopisů funguje opravdu geniálně a to tak, že stát, který má vyšší sociální výdaje než příjmy, vydá vládní dluhopisy, které od něj zakoupí centrální banka za peníze, které si jednoduše nechá natisknout. Čáry máry fuk a dluh je pryč. Tímto jednoduchým podvodem se na trh dostávají nové peníze, které ale nemají žádnou materiální hodnotu podloženou výrobní produkcí. Cesta těchto toxický peněz začíná u centrální banky, pokračuje přes privátní banky, podniky a končí v peněženkách obyvatel. Tato cesta je ale poznamenána postupnou ztrátou jejich hodnoty, neboť se jich do ekonomiky dostává více než je zdrávo a vlivem jejich nadbytku dochází k růstu veškerých cen. Příklad můžeme najít třeba u cen energií, které se zvyšují tak závratnou rychlostí, že benzín bude co nevidět stát 40 Kč. Přitom si mnoho z nás pamatuje, že stával 2 Kč. Tento podvod, který politici páchají na nás všech, je realizován téměř ve všech zemích. Na jedné straně se politici předhání v rozdávání sociálních dávek a navyšují platy ve státní správě, tedy ve výdajové položce státu, ale na druhé straně okradou celou společnost bez výjimky prostřednictvím inflace, aby vyrovnali dluh, který svým nezodpovědným jednáním způsobili. Výsledkem tohoto vychytralého, ale dobře promyšleného, podvodu je jednou taková hromada vydělaných peněz, za kterou si ale nekoupíte jednou tolik produktů, ale stále stejné množství. Je to prostě vše nehorázný podvod.

Přeji pevné nervy do dalších nelehkých dnů.

Petr Havlíček

Odkazy na další články autora:

Počitadlo českého dluhu
Jste připraveni na finanční krach?
Brzdy ekonomických základů společnosti
Nenechte se okrást inflací

Kam mizí daňové výnosy státu
Daňový jed ve sladkém obalu
Podvod zvaný úroky
Veřejná žaloba na stát