Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích …..
Pro všechny humanistické, multikulturní, soucitné, solidární, korektní a různé jiné pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčily „uprchlíkům“ říkám :

Uvědomte si prosím, že podle Koránu, jste jenom jejich služebníci a cokoliv pro ně uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno a chápáno za pouhé splnění vaší povinnosti, jako otroka svým pánům!

Vaše soucitnost a milosrdenství je chápáno a interpretováno Koránem, jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti muslimům, ostatním lidem.
Čím lépe a více jim sloužíte, tím více jich bude chtít přijet a užít si dobrovolných otroků a zejména otrokyň.

Od malička jsou v tomto vychováváni, takto je učí a nebude to nikdy jinak!
Po příchodu do Evropy se v jejich očích toto učení potvrzuje a zhmotňuje!
Tak už toho, propána, vy pitomci, nechte, dostanete nás všechny do maléru, z kterého nás už nikdo nedostane !!!

Jiří Kobza, bývalý čs. diplomat v islámských zemích

http://jirikobza.blog.idnes.cz/