Vážení spoluobčané !

https://svycarska-demokracie.cz je jediné hnutí na politické scéně v ČR, kterému absolutně nikdy nešlo, nejde a nepůjde o koryta veřejné MOCi nad Vámi, ani o jiné nezasloužené a nestoudné prebendy, … ale o změnu společenského systému v trvaleji snesitelný, inspirovaný velmi dobře prosperujícím a velmi svobodným Švýcarske. Jde nám tedy o OIPD (Objektivně Informovanou Přímou Demokracii). Přejeme Vám a budeme usilovat o společenský systém, který by byl Váš, sloužil by jen Vám, Vám všem občanům ČR a nikomu jinému, stejně všem, rovně a spravedlivě ! Konečně by jsme mohli svobodně rozhodovat sami o sobě ! Kdo nebude chtít se zúčastnit tohoto společenského dění, rozhodování o sobě samém, … nemusí ! Nevadí, je dost inteligentních a aktivních spoluobčanů ČR, kteří to rádi udělají s Vámi nebo i za Vás. 

Ale musí jich/nás být hodně, co nejvíce, aby se vyloučili často velmi nespravedlivé a doslova nemravné partikulární zájmy psychopatů. zejména predátorských, mocenských skupin. Jedině lid, přesněji řečeno voliče, tedy rozhodující občany ČR v systému OIPD  nelze nikdy zkorumpovat, vydírat, … neboť si tvoří zákony, veřejné smlouvy a veřejná nařízení přímo pro sebe ! Rozhodují svobodně a sebevědomě i o daních a jejich stropech, inflaci a jejím zásadním omezení, o ústavě, všech zákonech, regulacích i jejich rušení, … atd.

Všichni jste/jsme velmi bohatí a má proto smysl se o svůj společný majetek dobře starat. Nido nikdy nám už žádný jiný majetek nedá ! Občané ČR jsou totiž vlastníci vlasti, státu, sítí, nerostného bohatství, vody, vzduchu, … a národní měny v bezpodílovém spoluvlastnictví ! Tento fakt chceme uvést v praxi a naplnit novým a spravedlivějším ústavním pořádkem.

Jestliže se nám takový systém podaří nastolit, nebo alespoň nasměrovat, nepotřebujeme už v politice být a budeme se opět věnovat svým původním občanským povoláním, jako užitečně pracující lidé v soukromé sféře.

Chystáme pro Vás mnoho projektů, jako nezištné dárky, ale něco z toho se bez plateb žel neobejde. Potřebujeme proto na naši činnost a zejména na projekty pro Vás bohužel i nějaké peníze. Ne mnoho, ale raději spíše od mnoha z Vás, aby jsme viděli, zda máme Vaši reálnou a tím i motivující podporu k práci.

 

Jako první krok zkuste prosím požádat své kamarády a přátele, aby nám posílali nepatrnou, ale pravidelnou částku každý měsíc,  do 83 Kč, což je částka, kterou každý zvládneme.

 

(Do 999 Kč/ročně t.j. (12x83=996 Kč) se totiž nemusí řešit žádná darovací smlouva !

 

Pojďme každý najít minimálně 10 takových lidí, ochotných tuto nepatrnou částku pravidelně měsíčně nám posílat na projekty, o kterých jsme přesvědčeni, že Vám pomohou ve Vašem životě.

(… návrh ústavy OIPD podle Švýcarského vzoru, změna volebního zákona do poslanecké sněmovny PSP bez 5% i jakékoliv jiné absurdní hranice a bez absurdního přepočítávání hlasů na křesla, zákon o celostátním referendu, přesněji OIRA (Objektivně Informovaném Referendu a Anketě) s povinnými občanskými rozpravami (deliberacemi), a konečně program EVORAS (Elektronický Volební, Odvolávací, Referendový a Anketní Systém) … nejprve jako počítačový simulátor občanské veřejné správy a posléze jako ostrý, (vysoce zabezpečený proti zneužití) počítačový program veřejné správy pro občany ČR, …)

 

Vyšší darované částky kdykoliv jsou samozřejmě vítány také, ale tam je darovací smlouva bohužel už nutná, viz přílohy.

 

Transparentní účet pro přijímání darů (zvláštní účet)*:
2401969612/2010

*do zprávy pro příjemce, v případě daru od fyzické osoby, uveďte prosím:
DAR, jméno, příjmení, datum narození


*do zprávy pro příjemce, v případě daru od právnické osoby, uveďte prosím:
DAR, název firmy, Ič.

Pro platby ze zahraničí:
BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ14 2010 0000 0024 0196 9612

 

V úctě k Vám všem i Vaší užitečné práci,

Jan Piroutek