Americký VUML Seznam VYSTUDOVANÝCH V USA – Asspen Institut – škůdci naši vlasti !

Absolventi se tam neškolí pro to, aby jako činné osoby veřejného života ČR, hájili ČESKÉ národní zájmy!To nemají „tyto páté kolony“, placené a
školené zvenčí, v popisu práce. Slyšeli jste uvedené účastníky, aby kritizovali USA a EU za jejich zasahování do suverenity zemí, které vojensky napadly nebo ekonomicky
poškodily? Pro doplnění – v USA podobné zasahování do vlastní suverenity absolutně nepřipouští! Tam je to ošetřeno zákony:

1) Zákon o registraci zahraničních agentů („Foreign Agents Registration Act“ – FARA) je zákon Spojených států přijatý v roce 1938,
který vyžaduje, aby agenti zastupující zájmy cizích mocností v „politické nebo kvazi-politické funkci“ zveřejňovali své vztahy se zahraniční
vládou a informace o souvisejících aktivitách a financích. Účelem je usnadnit americké vládě hodnocení „aktivit těchto osob“. Zákon spravuje oddělení FARA, sekce
kontrarozvědky a kontroly vývozu (CES) odboru národní bezpečnosti (NSD) ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických.

2) Další právní normou je „USA PATRIOT Act“ z roku 2001 (https://cs.wikipedia.org/wiki/PATRIOT_Act). Pro zajímavost:Když podobné zákony před pár roky
zavedlo Rusko, tak USA a EU rozpoutaly štvavou kampaň, kde tyto právní normy kritizovaly jako omezování svobod a demokracie. KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ,
NENÍ TO TOTÉŽ ! Právě v seznamu Čechů VYSTUDOVANÝCH V USA Asspen Institut leží kořeny současného neúměrného vlivu USA
na politickém rozhodování v ČR včetně jejich inkasa desítek miliard korun z českých veřejných rozpočtů. Ukázka ze školení programu v roce 2018:

Účastníci si během víkendu poslechli inspirativní osobní příběhy – např. generála Petra Pavla o jeho cestě na pozici předsedy vojenského výboru NATO a o
leadershipu v armádě …

Absolventy tohoto programu jsou mimo jiných:

Adam Vojtěch, exministr zdravotnictví
Aleš Michl, člen Bankovní rady ČNB
Andrea Procházková, novinářka z Bakalova Respektu
Emma Smetana,novinářka z Bakalovy DVTV
Vít Rakušan, předseda STAN a ministr
Jan Farský, poslanec STAN
Jiří Mádl, aktivistický herec, režisér, protagonista nechutné předvolební kampaně „Přemluv bábu“
Lukáš Kovanda, ekonom
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

A kdo třeba přednáší na výročních konferencích Aspen Institut Central Europe?

Projektem, který je z činností poboček AI mimo USA též velmi těsně propojen, a jehož cílem je taktéž uplatňování americké politické agendy v cílových zemích
(tedy i v ČR) na základě vhodného „personálního managementu“ je program International Visitors Leadership. Jde o americký vládní program (konkrétně je
podřazen pod ministerstvo zahraničních věcí USA) několikatýdenní stáž placená a organizovaná americkou exekutivou. Jde v podstatě o projekt
exekutivy USA na získání “klientů” z řad (často mladých resp.budoucích) zahraničních politiků. U nás jde vesměs o lidi předem vytipované velvyslanectvím USA v ČR,
kteří již předtím prošli například výše zmíněným školícím programem české pobočky Aspen institutu pro „mladé lídry“. Tito „lídři“ jsou poté vrámci
studijního pobytu v USA instruováni k prosazování zahraničněpolitických zájmů USA ve své vlasti. Jde o program (zahájený již v roce 1940), v němž americká
administrativa vždy připraví okružní stáž pro perspektivní kádry. Ti pak absolvují řadu setkání s americkými politiky, univerzitními osobnostmi, lidmi z vedení amerických
think-tanků a politických neziskovek, zpravodajských služeb atd. Mezi frekventanty projektu lze nalézt již více než 500 českých občanů, kteří tento program USA
absolvovali po roce 1989. V ČR dokonce působí Klub českých absolventů International Visitors Leadership, a to v rámci Amerického centra v Praze, Tržiště 13, – a je
financován ministerstvem zahraničí USA…
Zmiňme alespoň některé zajímavější “účastníky zájezdu”:Velmi zajímavý je rovněž vysoký počet vedoucích funkcionářů českých politických neziskovek,
kteří projektem prošli. Právě zde leží kořeny současného neúměrného vlivu těchto organizací na politické rozhodování v ČR včetně jejich inkasa desítek miliard korun
z českých veřejných rozpočtů.

Seznam absolventů pro informaci, kdo z politiků má jaké vazby a čí národní zájmy má hájit:

Bob Kartous, (EDUIN, lob.společnost – zcela změnit systém českého školství, podpora inkluze…)
Ivan Gabal
Josef Středula, šéf největší odborové centrály ČMKOS
Jiří Fajt, exředitel Národní galerie
generál Petr Pavel
Vladimír Dlouhý
Jana Maláčová, bývalá ministryně za ČSSD
Jan Lipavský, ministr zahraničí
Robert Plaga, bývalý ministr školství
Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí, dříve státní tajemník pro EU, ČSSD
Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, Praha
Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce, Olomouc
Petr Šereda, Vrchní státní zastupitelství, Olomouc
Daniela Zemanová, soudkyně, předsedkyně Soudcovské unie
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)
Jan Farský (STAN)
Jan Chvojka (ČSSD)
Helena Langšádlová (TOP 09)
Marek Ženíšek (TOP 09)
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Radko Hokovský, dlouholetý ředitel think tanku Evropské hodnoty
Jiří Kopal, Evropské hodnoty
Iveta Jordánová, ředitelka “protikorupční” neziskovky Růžový panter
Lucie Sládková, dlouholetá předsedkyně české pobočky mezinárodní Organizace pro migraci
Tomáš Vyhnálek, ředitel fundraisingu agentury Člověk v tísni
David Záhumenský, někdejší ředitel Ligy lidských práv, který mj. nedávno podal ústavní
stížnost proti vyhlášení nouzového stavu na českou vládu
Czeslaw Walek, organizátor Prague Pride
Oldřich Kužílek, Open Society Fund Praha
Magdalena Karvayová, koordinátorka projektů Romské iniciativy v Open Society fund Praha
Vlaďka Votavová – Asociace pro mezinárodní otázky AMO, asociace DEMAS – Asociace pro
podporu demokracie a lidských práv
Jelena Silajdžić, Slovo 21, spolek, který v roce 2015 obdržel celkem na grantech a dotacích více
než milion korun a je také podporován Norskými fondy Evropského hospodářského
prostoru
Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., matka herce Mádla
Jarmila Balážová, členka správní rady Romea o.p.s
Patrik Banga, Člen dozorčí rady Romea o.p.s.
Katarínu Klamková, bývalá ředitelka IQ Roma servis
Nora Fridrichová z ČT
Ondřej Kundra z Respektu

Autor: Jan Cidrych