Nový majitel Ukrajiny

Evropští politici hlásají že se tam bojuje za svobodu a demokracii, potažmo za svobodnou Evropu. Ne, na Ukrajině bojují za americkou půdu! Kdo je Novým Majitelem Ukrajiny? Zastavení třetiny plynových dodávek z Ukrajiny má na svědomí americký Pentagon, který podmínil...

Vlna míru 2024

Vážení,požadavek na mír je v souladu s Chartou OSN. Stejně tak i požadavek na nerozšiřování válečné aliance NATO. Lidé jsou ohrožováni na životě skupinou politiků, kteří zneužívají mandát, který jim byl voliči svěřen. Většina voličů, lidí z ostatních států světa, by...