I z koštěte daň platiti budeš

Sibylino proroctví o absurdních daních se zřejmě již naplnilo, doufejme, že se nenaplní i ta ostatní, která lidstvu předpověděla…..? Daň je zákonem určená povinná platba do veřejného...

Daňový jed v sladkém obalu

V lidské společnosti, která používá peníze jako platidlo, není nic zadarmo. Veškeré služby, které stát poskytuje svým občanům, musí někdo zaplatit. Platíme je my...

Podvod zvaný úroky

Peníze jsou ve své podstatě krví a nervovým systémem lidské společnosti protékající ekonomikou. Také se dají přirovnat k centrálnímu informačnímu systému...

Jak fungují ekonomické základy společnosti

Základem naší současné společnosti je ekonomika. Ekonomická prosperita jednotlivce, rodiny, firem, společností, jednotlivých států a posléze i celé planety je hlavním pozitivním...